Je leest:

China heeft klimaatvriendelijke airco nodig

China heeft klimaatvriendelijke airco nodig

Auteur: | 11 november 2009

Koelsystemen en airco’s zonder het broeikasgas HFK moeten hun weg vinden naar ontwikkelingslanden als China en India. Dat stelt promovendus Michiel Hekkenberg van de Rijksuniversiteit Groningen in zijn proefschrift. Gebeurt dit niet, dan neemt de uitstoot van deze broeikasgassen toe met een hoeveelheid die gelijk is aan de uitstoot van alle auto’s in China bij elkaar.

Koelsystemen voor supermarkten en airco’s voor gebouwen gebruiken gehalogeneerde fluorkoolwaterstoffen (HFKs) als koudemiddelen om de lucht te koelen. Dit zijn broeikasgassen die, als ze ontsnappen, vaak duizenden malen meer bijdragen aan het broeikaseffect dan CO2. En deze koelsystemen dreigen nu massaal hun weg te vinden naar ontwikkelingslanden.

Koelsystemen gebruiken koudemiddelen om warmte uit de lucht te absorberen. Door de koudemiddelen weg te circuleren gaat de warmte mee, waardoor de lucht in een koelkast en een airconditioner lekker koel wordt.

Nu landen als China en India eindelijk rijk genoeg zijn om op grote schaal koelingen voor supermarkten en airco’s voor gebouwen te kopen, moeten we volgens beleidsonderzoeker Michiel Hekkenberg oppassen welke koelsystemen dat worden. Tijdens het eerste jaar van het gebruik lekt volgens Hekkenberg bij onzorgvuldige reparaties gemiddeld dertig procent van het koudemiddel weg uit de systemen.

De gevolgen kunnen zeer ernstig zijn: volgens berekeningen van Hekkenberg kan de uitstoot van koudemiddelen alleen in China al oplopen tot een half à één gigaton CO2-equivalenten per jaar in 2030. Dit is ongeveer gelijk aan de uitstoot van alle 170 miljoen auto’s in China bij elkaar. Zulke uitstoten slaan een flinke deuk in alle klimaatplannen die in verdragen zoals het Kyoto Protocol zijn vastgelegd.

Naamplaat

De oplossing lijkt simpel: leid, net als in Europa, monteurs op zodat die zorgvuldiger met deze stoffen omgaan. Maar volgens Hekkenberg is het opleidingsniveau en de controle van de monteurs in ontwikkelingslanden hierop te laag, zodat veel monteurs nog steeds de koudemiddelen achteloos in de lucht laten stromen.

Ook door het onzorgvuldig verwerken van afgedankte koelsystemen ontsnappen er veel broeikasgassen. Ook hierop controleren overheden van ontwikkelingslanden onvoldoende.

Een betere oplossing is daarom een technologische verbetering van de koelsystemen en airco’s. Volgens Milieu Centraal zijn die ‘betere koelkasten’ met propaan en isobutaan al sinds 1993 de standaard in Europa. Ook op de airco’s staat het aangegeven op de naamplaat welke stof als koudemiddel wordt gebruikt. Maar hoe krijgen we die apparaten ook in ontwikkelingslanden?

Volgens Hekkenberg hebben de Westerse landen daarin een flinke vinger in de pap: “Door als Westerse landen regels te stellen voor de toegestane apparaten, kun je fabrikanten over de hele wereld dwingen om andere producten te gaan maken. Anders mogen ze ze niet meer in het westen verkopen. Daarmee komt de nodige technologie dan ook beschikbaar in ontwikkelingslanden.”

Sneeuwbaleffect

Om deze bedrijven zo ver te krijgen dat ze die nieuwe koelsystemen gaan maken, zo stelt Hekkenberg in zijn proefschrift, zouden overheden ze kunnen belonen met speciale klimaatsubsidies of beboeten met CO2-belastingen voor apparaten met HFKs.

Gebeurt dit niet en kiezen ontwikkelingslanden toch voor koelsystemen met HFKs, dan treedt een vreemd sneeuwbaleffect op. Hoe meer mensen hun huis gaan koelen, des te sneller de aarde opwarmt door de broeikasgassen uit de koelsystemen.

Lees meer op Kennislink

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 11 november 2009
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.