Je leest:

“Burger kan profiteren van synthetische biologie”

“Burger kan profiteren van synthetische biologie”

Auteur: | 26 september 2008

Uitgebreide aandacht voor synthetische biologie zou Nederland veel goeds doen. Ook burgers kunnen ervan profiteren. Dat schrijft een adviescommissie waar onder meer de Gezondheidsraad deel van uitmaakt. Minister Plasterk mocht gisteren het advies officieel in ontvangst nemen. Nu is het afwachten wat ermee gedaan wordt.

Synthetische biologie, een nieuwe manier van genetische modificatie, heeft een kans om uitgebreide aandacht van de Nederlandse overheid te krijgen. De regering vroeg twee jaar geleden om een advies over dit nieuwe onderzoeksgebied; dat krijgt ze nu. De commissie, bestaande uit leden van de Raad voor Gezondheidsonderzoek, de Gezondheidsraad en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen overhandigde gisteren officieel het rapport aan Ronald Plasterk, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Volgens de raad moet de overheid flink investeren in synthetische biologie.

Met synthetische biologie is het mogelijk om allerlei levensvormen te herontwerpen. De belangrijkste toepassingen die we binnenkort mogen verwachten zijn belangrijk voor medicijnen. Die worden nu nog in dure fabrieken gemaakt – via synthetische biologie kan het goedkoop in bacteriën of gisten. Omdat medicatie en andere toepassingen daardoor goedkoper worden, zegt de raad dat de Nederlandse burger van synthetische biologie kan profiteren. En met voldoende toezicht kan het nog veilig ook.

Om synthetische biologie in Nederland groot te maken, vindt de raad dat de regering het nieuwe wetenschapsgebied een eigen plek moet geven. Zo komen subsidies meteen op de goed terecht en kunnen grote projecten gelijk van de start. Dat levert niet alleen eerder medicijnen op, maar biedt ook werkgelegenheid voor wetenschappers en farmaceutische bedrijven. En natuurlijk is het goed voor de kenniseconomie: er gaat dan geld om in Nederlandse synthetische biologie.

De raad benadrukt dat dit allemaal vlot moet gebeuren, als we er wat aan willen hebben. Zodra te veel andere landen ons inhalen zijn de beste kennisplekjes als het ware ingepikt. En dan loopt Nederland volgens de adviesraad weer eens achter de feiten aan, zoals eerder gebeurde bij systeembiologie. Die wetenschap probeert celprocessen te ontrafelen. Vergeleken bij Engeland hebben we met systeembiologie een achterstand van vijf jaar, aldus de raad.

Nu dit advies bij minister Plasterk op het bureau ligt, is het afwachten geblazen of hij er iets mee doet. Voordat de adviezen bij overheidsbeleid horen, zullen minister Plasterk en minister Cramer van VROM het rapport in de Tweede Kamer moeten bespreken. Minister Cramer is optimistisch over het nieuwe onderzoeksveld, zo blijkt uit haar toespraak over synthetische biologie. Ze denkt dat het komt doordat en zij en minister Plasterk zelf wetenschappers zijn. De vraag is dus wat de niet-wetenschappers in de overheid ervan vinden.

Dit artikel is een publicatie van Ditisbiotechnologie.nl.
© Ditisbiotechnologie.nl, alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 26 september 2008
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.