Je leest:

Borrelende zeebodem

Borrelende zeebodem

De bodem van de Middellandse Zee blijkt allesbehalve een doods landschap. Een internationaal team van wetenschappers heeft met behulp van een duikbootje ontdekt dat er schelpen, wormen en bacteriën leven rond moddervulkanen en pekelmeren.

Een internationaal team van onderzoekers aan boord van het onderzoeksschip L’Atalante heeft tijdens de Nautinil-expeditie ontdekt dat in de oostelijke Middellandse Zee op grote schaal gas en vloeistof ontsnapt. In de Menes Caldera, een onderdeel van de onderzeese Nijldelta, blijken drieduizend meter onder de zeespiegel pekelmeren aanwezig te zijn van enige tientallen meters groot. Daar borrelt water uit de zeebodem met een temperatuur tot vijftig graden Celsius. Het omringende water is ongeveer dertien graden. In het hete water zijn veel gassen en zouten opgelost. Door de hogere dichtheid vormt die vloeistof ‘meertjes’ op de oceaanbodem en komt het opgeloste gas vrij.

Moddervulkanen en depressies

In andere delen van de onderzeese Nijldelta ontdekten de wetenschappers moddervulkanen en depressies. Uit de moddervulkanen, duizend meter onder de zeespiegel, ontsnappen grote hoeveelheden gas en komt modder omhoog. Metingen met een duikbootje toonde aan dat negen meter onder de zeebodem de modder een temperatuur heeft van veertig graden Celsius. De depressies bevinden zich op de zeebodem, hebben een doorsnede tot een tiental meters en lekken methaan. Verscheidene depressies blijken kalkkorsten, schelpen en wormen te bevatten. Deze organismen kunnen alleen leven bij een methaanlek.

Direct relevant voor de samenleving

Het onderzoek naar gas- en vloeistoflekken op de zeebodem staat nog in de kinderschoenen, maar is direct relevant voor de samenleving. Methaan en kooldioxide zijn belangrijke broeikasgassen. Het is daarom belangrijk om te weten hoe snel en hoeveel van deze gassen vrijkomen en welke invloed dit kan hebben op het klimaat en het diepzeemilieu. De vloeistof- en gaslekkages hebben invloed op de stabiliteit van de zeebodem. Studie hiernaar is van belang in verband met de aanleg van onder andere boorplatforms en pijpleidingen. Interessant zijn ook de flora en fauna die in samenhang met de gas- en vloeistoflekken voorkomen omdat zij hun energie niet halen uit zuurstof en zonlicht.

De Nautinil-expeditie is een onderdeel van het Mediflux-project, een project binnen het Europese EuroMargin-onderzoeksprogramma van de Europese Science Foundation. De resultaten van de expeditie zullen zaterdag 22 november besproken worden op het EuroMargins-symposium in Amsterdam.

Dit artikel is een publicatie van Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
© Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 20 november 2003
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.