Je leest:

Boekenspecial Oude Geschiedenis

Boekenspecial Oude Geschiedenis

Auteur: | 28 april 2010

De Week van de Klassieken is net achter de rug, maar wij gaan gewoon nog even door… met de boekenspecial Oude Geschiedenis.

De redactie Geschiedenis & Archeologie van Kennislink heeft weer een aantal historisch georiënteerde boeken op een rijtje gezet. Ditmaal boeken over thema’s uit de Oude Geschiedenis. We nodigen je uit om uit deze boeken de allerbeste te kiezen. Helemaal onderaan deze pagina kun je stemmen. Met het uitbrengen van je stem maak je gelijk kans op één van de vijf exemplaren van het boek Rubicon. Het einde van de Romeinse Republiek van Tom Holland.

Stem en win het boek ‘Rubicon. Het einde van de Romeinse Republiek’

door Tom Holland (ISBN 978-90-253-6396-3)

Toen Julius Caesar op een donkere ochtend in januari met zijn leger het grensriviertje de Rubicon overstak, onder het uitspreken van de woorden ‘de teerling is geworpen’, ontketende hij een van de beroemdste burgeroorlogen uit de geschiedenis. Rubicon. Het einde van de Romeinse Republiek is een uitstekend gedocumenteerd verslag van hoe een grootse beschaving van republiek tot keizerrijk werd. Tom Holland vertelt ons het fascinerende verhaal van de val van de Romeinse republiek, beginnend bij de periode waarin de latere hoofdpersonen opgroeien: Caesar, Cicero, Cleopatra, Brutus, Pompeius, Augustus en vele anderen.

Uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep stelt vijf exemplaren van dit boek ter beschikking om te verloten onder de mensen die stemmen op hun favoriete Oude Geschiedenis boek. Scroll dus snel verder naar de genomineerde boeken hieronder om je stem uit te brengen! 1

Lees meer over dit boek op de website van Uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep

1 Medewerkers van NEMO en Kennislink zijn uitgesloten van deelname. Je kunt stemmen tot 1 juni 2010. Alleen de winnaars krijgen per e-mail persoonlijk bericht. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Carthago

door Adrian Goldsworthy Tijdens de Bella Punica Punische Oorlogen (265 – 146 v. Chr.) vochten Rome en Carthago om hun invloedssferen in de westelijke helft van de Middellandse Zee uit te breiden. De strijd staat bekend als het grootste en bloedigste conflict dat tijdens de oudheid is uitgevochten. De uitkomst was van grote invloed op de westerse geschiedenis: met de val van Carthago was de Romeinse overheersing definitief een feit. Successchrijver Adrian Goldsworthy vertelt in Carthago de hele geschiedenis: van de vroege gevechten op Sicilië en de legendarische carrière van Hannibal tot de belegering van de stad en de uitroeiing van het Carthaagse volk. Carthago is een soepel geschreven verhaal over onbetrouwbare bendeleiders, beeldschone prinsessen, sluwe politici en onverzettelijke krijgers en beroemde en beruchte generaals als Hannibal, Fabius Maximus, Scipio Africanus en zijn kleinzoon Scipio Aemilianus, die uiteindelijk de stad ten val brengen. - Jorg Rousseeuw

Lees meer over ‘Carthago’

Griekse atleten in de Romeinse Keizertijd, 31 v. Chr. – 400 n. Chr.

door Patrick Gouw

De Grieken en Romeinen wisten wat sporten was. Vanaf de eerste Olympische Spelen in 776 voor Christus in Griekenland maakte het hele sportgebeuren, met pieken en dalen, een enorme ontwikkeling door. Promovendus Patrick Gouw verdiepte zich in de eerste vier eeuwen van onze jaartelling. Een periode waarin in grote delen van het Middellandse Zeegebied in Italië, Griekenland, Klein-Azië, de Levant en Egypte vele sportwedstrijden georganiseerd werden waarbij hardlopers, boksers, worstelaars, pankratiasten en vijfkampers tegen elkaar in het strijdperk traden. Op basis van epigrafische, literaire en archeologische bronnen schetst Gouw een gedetailleerd beeld van het atletenbestaan gedurende de Romeinse keizertijd (31 v. Chr. – 400 n. Chr.). Aan bod komen de hoge geografische mobiliteit van Griekse atleten, hun ideologie, carrièreopbouw, verdienmogelijkheden en onderling verstandhoudingen. - Jorg Rousseeuw

Lees meer over ‘Griekse atleten in de Romeinse Keizertijd, 31 v. Chr. – 400 n. Chr.’

Vercingetorix

door Fik Meijer

Vercingetorix, de dapperste der Galliërs. In 53 B.C. wist hij meerdere stammen te verenigen en gezamenlijk de onverslaanbaar geachte Julius Caesar enkele gevoelige nederlagen toe te brengen. Een jaar later vond de Galliër bij Alesia zijn Waterloo. Met gevoel voor dramatiek gaf Vercingetorix zich over aan Ceasar, alvorens in de gevangenis in Rome te belanden om er zes jaar later vermoord te worden. Het betekende niet het einde van Frankrijks oudste held. Integendeel. Beginnend in de zestiende eeuw herwon de Galliër zijn roem door schrijvers, dichters, politici en historici. In een adem noemde men hem met Clovis en Jeanne d’Arc. Vercingetorix, voorvechter van Frankrijks eenheid, kampioen van de vrijheid, ‘de eerste echte Fransman’. Fik Meijer schreef op zijn altijd toegankelijke manier een alleraardigst boekje over deze onverzettelijke Galliër. - Jorg Rousseeuw

Lees meer over ‘Vercingetorix’

Jonge jaren, wilde haren?

door Christian Laes en Johan Strubbe

“Jonge jaren, wilde haren”, zo denken wij over jongeren vandaag de dag. Maar gaat die vlieger ook op voor de jongeren in het Romeinse Rijk? Kende de jeugd ook een eigen jeugdfase met een eigen karakter, of was daar geen plaats voor. Onderzoekers Laes en Strubbe onderzochten aan de hand van literaire teksten, opschriften, papyri en vele andere bronnen het leven en het beeld van jongeren tussen vijftien en vijfentwintig jaar in het Latijnse Westen, Rome en het Griekse Oosten. Voorzien van een uitgebreid notenapparaat gaan de twee in op overgangsriten, de inzet van adolescenten in het volwassen leven van politiek, arbeid en religie, tienermeisjes en de beleving van seksualiteit. - Jorg Rousseeuw

Lees meer over ‘Jonge jaren, wilde haren’

Romeinse keizers

door Olivier Hekster

Olivier Hekster kent zijn bronnen. Aan de hand van verschillende antieke bronnen analyseert de historicus hoe Romeinse keizers de verschillende volkeren binnen hun Imperium Romanum, soldaten, senatoren, lokale elites en Romeinen voor zich probeerde te winnen en tevreden te houden. Ontevredenheid leidde immers tot opstand en een eventuele val. Maar allen hadden hun eigen agenda. In Romeinse keizers. De macht van het imago gaat Hekster in op de zelfpresentatie van en de beeldvorming rondom een groot aantal verschillende keizers. Vragen die aan bod komen: Wat bepaalt het antieke en moderne imago van de keizers en hoe verhoudt het beeld van die keizers zich tot hun daadwerkelijke positie? Op een heldere manier laat Hekster zien hoe sommige keizers goede en andere slechte keizers werden. - Jorg Rousseeuw

Lees meer over ‘Romeinse keizers’

Het Horus Enigma

door Wim Zitman

De Egyptenaren: ontdekkers van de kalender, de meest fundamentele en praktische toepassing van de astronomie door middel van observatie en vaststelling van de lengte van het Zonnejaar. Toch? Of zit de vork anders in de steel. Want waarom zouden ze de wetmatigheid van hemelse verschijnselen willen vastleggen? En hoe zouden ze dat dan gedaan hebben? Volgens Zitman ontwikkelden de Egyptenaren, de zonen van Horus, een allesomvattend systeem: de kosmische orde, de samenhang tussen Hemel en Aarde. Ze waren het eerste volk op aarde dat uren, dagen, maanden gebruikte en seizoenen en jaren kende. Een machtig geheim dat in Het Horus Enigma wordt geopenbaard! - Jorg Rousseeuw

Lees meer over ‘Het Horus Enigma’

Oorlogsmist

door Jona Lendering

De Trojaanse Oorlog, de val van Nineve, de zeeslag bij Salamis, de belegering van Syracuse, Hannibals tocht over de Alpen, de slag in het Teutoburger Woud, Alexanders genocide in de Pubjab, de opstand van Bar Kochba. Stuk voor stuk schitterende verhalen uit de oudheid waarin krijgers een voorname rol in spelen. Maar de beschrijvingen doen vaak te kort. In Oorlogsmist. Veldslagen en propaganda uit de oudheid illustreert Jona Lendering op uiterst heldere wijze de beperkingen van de antieke oorlogsverslaggeving. Een enkele keer laten de antieke schrijvers ons een glimp van van de verwarring van het gevecht opvangen. Vaker vallen propagandistische motieven te herkennen en vrijwel altijd zijn er pogingen het geweld van een religieuze duiding te voorzien. - Jorg Rousseeuw

Lees meer over ‘Oorlogsmist’

Perzisch vuur

door Tom Holland

Men schrijve begin vijfde eeuw voor Christus. Supermacht Perzië, ongeëvenaard in ambitie en met een overvloed aan goud en mankracht, wil orde brengen in de terroristenstaten Athene en Sparta. Een clash tussen het eerste wereldrijk in de geschiedenis en twee arme, “achterlijke” staatjes. Op zeer heldere wijze vertelt Holland het spannende verhaal van een van de adembenemendste episoden in de geschiedenis. Perzisch vuur is ook een verhaal over de klassieke oudheid. Van de tempelpriesters van Baylon tot de Spartaanse geheime politie, van de Perzische liefde voor eenden en parken tot de Atheense voorkeur voor prostituees, van Darius de moordenaar, de usurpator en het grootste politieke genie in de geschiedenis van het Midden-Oosten tot Themistokles, de redder van het westen. - Jorg Rousseeuw

Lees meer over ‘Perzisch vuur’

Hadrianus

door Anthony Everitt

Hadrianus was een veelzijdig man. Hij regeerde toen het Imperium Romanum op zijn hoogtepunt was, begreep dat een groter rijk tot verval zou leiden, was een groot liefhebber van filosofie en poezie, reisde door heel zijn rijk en liet imposante bouwwerken na, waaronder zijn Villa Hadriana in Tivoli en natuurlijk de beroemde Muur van Hadrianus in Noord-Engeland. Hadrianus. De rusteloze keizer is een soepel geschreven verhaal over de chaotische periode waarin de keizer regeerde, maar ook over zijn woelige privéleven. Van zijn ongelukkige en kinderloze huwelijk met Sabina tot zijn gedoemde relatie met de jonge Griek Antinous, de liefde van zijn leven. - Jorg Rousseeuw

Lees meer over ‘Hadrianus’

Augustus

door Anthony Everitt

Augustus… behoeft hij een introductie? Zoon van de vermoorde adoptievader Julius Caesar, de eerste keizer van Rome, beëindiger van van een eeuw aan burgeroorlogen, stichter van de Julisch-Claudische dynastie, schepper van de Pax Augusta, voorganger in de strijd tegen Marcus Antonius en diens minnares Cleopatra… In de biografie Augustus. De eerste keizer schetst Anthony Everitt een levendig, helder en integer beeld van Augustus en het Rome van rond het begin van onze jaartelling. De Romeinen komen in al hun zinnelijkheid, politieke ambitie en moordzuchtige glorie tot leven. - Jorg Rousseeuw

Lees meer over ‘Augustus’

Nero & Seneca

door Anton van Hooff

Nero, de wreedste keizer van Rome. Waarom hij zo in alle schoolboeken staat? Vanwege zijn brute achtervolging van christenen, de liquidatie van senatoren, de moord op zijn zwangere vrouw, zijn moeder Agrippina en zijn stiefbroer en de (mogelijke) brandstichting van Rome. Zijn bekendste slachtoffer is wellicht nog wel Seneca. De filosoof, redenaar en literator die uit ballingschap teruggeroepen was om als leermeester van de keizer te dienen. Op duidelijke wijze schetst Anton van Hooff in Nero & Seneca hoe de levens van de keizer en de filosoof eerst nauw met elkaar verbonden waren maar gaandeweg verder van elkaar verwijderd raakten. Een relatie die we in verschillende tijden in de geschiedenis en in verschillende regimes terug zien keren. - Jorg Rousseeuw

Lees meer over ‘Nero & Seneca’Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 28 april 2010
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.