Je leest:

Biotechnologie alleen vult geen buiken

Biotechnologie alleen vult geen buiken

Auteur: | 29 januari 2010

Afgelopen oktober gaf de Wereldvoedselorganisatie biotechnologie de hoofdrol om wereldhonger op te lossen. Een terechte hoofdrol, maar alleen wanneer je er slim mee omgaat. Dat schrijven Britse onderzoekers vandaag in het vooraanstaande blad Science.

Om wereldwijde honger op te lossen kreeg biotechnologie een hoofdrol toebedeeld tijdens de voedseltop in Rome, die vorig jaar oktober plaatsvond. De Wereldvoedselorganisatie liet toen weten dat gentechnologie en andere manieren om nieuwe gewassen te kunnen verbouwen, belangrijke wapens zijn in de strijd tegen ernstige honger; honger waar op dit moment zeker één miljard mensen onder lijden.

Maar technologie alleen vult geen magen – goede bedoelingen met technologie zijn leuk, maar hebben alleen nut wanneer elke schakel in de voedselvoorziening als een geoliede machine werkt en rekening houdt met biodiversiteit en klimaatproblemen. Dat schrijven Britse landbouw- en milieukundigen onder leiding van Charles Godfray in het blad Science. Ze komen tot bovenstaande conclusie nadat zij zo’n veertig eerdere onderzoeken verzamelden en daarin naar redenen zochten waarom voedselvoorziening faalt of juist succes vertoont.

De wetenschappers bouwden een lijst van hindernissen die volgens hen allemaal tegelijk genomen moeten worden als je wereldhonger wil terugdringen.

Moeilijke markt Het belangrijkste obstakel is dat boeren in arme landen slechts ongeveer de helft van het voedsel opbrengen dat technisch haalbaar is. De redenen daarvoor zijn per land anders, maar zijn meestal op te lossen door boeren te helpen investeren in hun bedrijf, aldus Godfray en zijn collega’s.

Investeringen doen de boeren nu vaak niet, omdat hun groente meestal niet goed verkoopt. “Dat ligt aan de complexe wereldmarkt”, aldus de onderzoekers. Wat nou precies die tekortkomingen van de wereldmarkt zijn laten Godfray en zijn collega’s in het midden, maar wellicht doelen ze op exportsubsidies. Zeker is in ieder geval dat de hedendaagse markt de voedselopbrengsten in ontwikkelingslanden tegenzit.

Gentechnologie Pas wanneer boeren durven te investeren in hun bedrijf, wordt gentechnologie een interessante optie om de opbrengst verder te verhogen, zeggen de onderzoekers. Dat gebeurt al op veel plekken in Azië en Zuid-Amerika. Het valt de wetenschappers op dat de beste en meest voor de hand liggende manier om gentechnologie te implementeren, de boeren in kwestie erbij te betrekken is en hen niet in de steek te laten. Dat laatste gebeurde eerder in Zuid-Afrika. Enkele oogsten van genetisch veranderde planten mislukten omdat niemand de boeren had verteld hoe ze ermee moesten omgaan.

Wat minder vlees eten kan ook helpen, maar vlees is zeker geen overbodige luxe voor mensen die anders niet aan hun vitaminen en mineralen komen.

Koelkast Maar opbrengst is ook niet alles, schrijven Godfray en zijn collega’s. Zelfs al pluk je zoveel mogelijk eten van de akker, dan gaat daarvan op dit moment nog altijd ruim een derde verloren aan pure onhandigheid; zowel in ontwikkelingslanden als in westerse landen. Een schrijnend voorbeeld is India: bijna de helft van alle vers geproduceerde vlees en groente ligt in de hitte weg te rotten wegens een gebrek aan koelapparatuur. De oplossing: geef mensen meer onderwijs en maak het ook hier aantrekkelijk voor voedselbedrijven om te investeren in zoiets simpels als een koelkast.

Carnivoor Dan komt nog een inkoppertje van de Britten: we moeten met zijn allen toch echt minder vlees gaan eten, en misschien wat meer vis uit milieuvriendelijke kwekerijen. Dat verlicht de druk op de graanvoorraden waarmee de dieren moeten worden gevoerd.

Opvallend genoeg is de grootste toename aan vleesconsumptie niet uitsluitend te wijten aan rijke westerse landen, maar ook aan groeiende ontwikkelingslanden zoals China en India. Het lijkt een vuistregel te zijn: wie meer geld heeft, wil meer vlees eten. De wetenschappers benadrukken dat ze niet pleiten voor een vleesvrij dieet, want juist in ontwikkelingslanden is vlees voor kinderen de belangrijkste bron van vitaminen en mineralen – en bovendien niet weg te denken uit de cultuur. Maar ongebreideld biefstukjes bakken, dat moet toch echt tot verleden tijd behoren.

Zie ook

Meer biotechnologie op Ditisbiotechnologie.nl

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 29 januari 2010
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.