Je leest:

Bedrijfscultuur succesvol in VS

Bedrijfscultuur succesvol in VS

Nederlandse banken en verzekeraars als ABN AMRO, Rabobank en ING hebben zich ontwikkeld tot vooraanstaande spelers op de Amerikaanse markt. In haar proefschrift concludeert Gerarda Westerhuis dat de Nederlandse achtergrond van deze ondernemingen in grote mate verantwoordelijk is voor hun succes.

Risico’s vermijden

Landen verschillen in de manier waarop het bedrijfsleven is georganiseerd. Belangrijke factoren in de Nederlandse organisatie van het bedrijfsleven zijn het koloniale verleden, de open economie, de ondersteunende rol van de staat en het risicomijdend gedrag van ondernemingen. Om succesvol te worden op de Amerikaanse markt blijkt het van belang dat Nederlandse ondernemingen hun eigen karakteristieken weten te combineren met kenmerken van de Amerikaanse manier van zakendoen.

…..De zeer hoge beloningen van investment bankers bijvoorbeeld leidden tot veel interne discussies…..

Geografische verschillen

Uit het onderzoek van Westerhuis blijkt dat de Nederlandse banken en verzekeraars hier met sommige activiteiten beter in slaagden dan met andere. Zo waren ze succesvol op het gebied van commercial banking en verzekeringsactiviteiten, maar beduidend minder op het gebied van investment banking. De Amerikaanse bedrijfscultuur hiervan paste veel minder bij de Nederlandse manier van zakendoen. De zeer hoge beloningen van investment bankers bijvoorbeeld leidden tot veel interne discussies. Ook is er weinig ervaring bij het management en onderschatten de ondernemingen het belang van complexe risicomanagementsystemen.

De bedrijfscultuur kan niet alleen per activiteit verschillen, Westerhuis constateert ook geografische verschillen binnen de Amerikaanse markt die zorgen voor een betere of juist minder goede aansluiting bij de Nederlandse gebruiken. De bedrijfscultuur in het middenwesten bijvoorbeeld, waar ABN AMRO expandeerde met haar dochter LaSalle, sluit beter aan bij de Nederlandse gebruiken dan New York. Verder was de Amerikaanse markt van commercial banking tot voor kort versnipperd, terwijl die van investment banking bestond uit een oligopolie van een aantal zeer grote zakenbanken. Het bleek lastig om in die markt voet aan de grond te krijgen.

Manieren van zakendoen combineren

Westerhuis concludeert dat de Nederlandse organisatie van het bedrijfsleven (open economie, ondersteunende rol van de staat, risicomijdend gedrag van ondernemingen, koloniale verleden) een positieve invloed heeft op internationale expansie.

Daarnaast is het van belang om in de organisatie en in het management van de Amerikaanse activiteiten kenmerken van de eigen onderneming te combineren met kenmerken van de Amerikaanse manier van zakendoen. Bijvoorbeeld, de Amerikaanse organisatie kreeg met de expansie een relatief grote mate van beslissingsbevoegdheid, maar – vooral in de beginfase van expansie – gecombineerd met toezicht op basis van persoonlijke contacten en vertrouwen. Ook concludeert Westerhuis dat het vinden van de juiste bestuursmethode een leerproces is dat onderhevig is aan veranderingen. Het instellen van een eenhoofdige leiding bijvoorbeeld werd pas erkend nadat bleek dat een tweehoofdige leiding voor conflicten zorgde.

Drie ondernemingen staan centraal in Westerhuis’ onderzoek: ABN AMRO, Rabobank en Nationale-Nederlanden. Ze heeft voor vijf activiteiten onderzocht hoe succesvol de Nederlandse banken en verzekeraars waren: retail, corporate en investment banking, schade- en levensverzekeringen.

Nederlandse samenvatting van het proefschrift ‘Conquering the American market. ABN AMRO, Rabobank and Nationale-Nederlanden working in a different business environment, 1965-2005’

Kennislinkartikelen

Dit artikel is een publicatie van Universiteit Utrecht (UU).
© Universiteit Utrecht (UU), alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 18 april 2008
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.