Je leest:

Autisme beïnvloedt het hele brein

Autisme beïnvloedt het hele brein

Auteur: | 16 augustus 2006

Autisme is een stoornis die zich voornamelijk uit in problemen met de sociale interactie. Jarenlang heeft onderzoek zich dan ook gericht op hersengebieden die met dit gedrag te maken hadden. Recent onderzoek toont aan dat autisme vooral gekenmerkt wordt door moeite met complexe taken. Communicatieproblemen tussen de verschillende hersengebieden lijken hier de oorzaak van te zijn.

Minshew en collega’s onderzochten 56 kinderen met zogenaamd ‘hoogfunctionerend’ autisme. Dat houdt in dat de kinderen wat betreft IQ en vaardigheden als lezen, schrijven en spreken op hetzelfde niveau zitten als leeftijdsgenootjes zonder autisme. Hierdoor konden de onderzoekers de resultaten van de autistische kinderen afzetten tegen die van 56 kinderen in dezelfde leeftijdscategorie zonder autisme.

Moeite met complexe taken

Op de meeste tests scoorden de autistische kinderen even goed of zelfs beter. Zo bleken ze bijzonder goed in het oplossen van zoekplaatjes zoals de bekende ’Where’s Waldo?’ plaatjes waarin in een heel drukke omgeving Waldo moet worden ontdekt. Kregen de kinderen met autisme echter een test waarin ze complexe taken moesten uitvoeren, dan scoorden ze beduidend lager dan kinderen zonder autisme. Bijvoorbeeld het ontdekken van verschillen tussen twee gezichten die erg op elkaar lijken, bleek een zeer zware klus voor de autistische kinderen.

Autistische kinderen zijn beter dan gemiddeld in het vinden van Waldo in een drukke omgeving, zoals op dit ’Where’s Waldo’ plaatje. Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

Ook op het gebied van taal leverden alleen de complexe taken moeilijkheden op. Zo konden de autistische kinderen zich na het horen van een verhaaltje veel meer details herinneren dan de niet-autistische kinderen. Maar als ze gevraagd werd kort te vertellen waar het verhaaltje over ging, dan lukte hen dat veel minder goed. Ook complex taalgebruik zoals het gebruik van metaforen viel de kinderen met autisme zwaar. Professor Minshew ziet dat ook in de praktijk: “Als ik tegen een kind zeg het hoofd bij een opdracht te houden, dan zullen autistische kinderen proberen letterlijk hun hoofd dicht bij de opdracht te positioneren.”

Probleem in communicatie tussen hersengebieden

Niet alleen kinderen met autisme hebben moeite met het uitvoeren van complexe taken. Ook volwassen autisten komen hier in de problemen. De onderzoekers vermoeden dat dit komt omdat bij complexe taken meerdere hersengebieden betrokken zijn, die goed met elkaar moeten kunnen communiceren. Bij autisten blijkt juist deze communicatie binnen het brein niet te verlopen zoals het hoort.

Deze conclusie wordt ondersteund door een eerder onderzoek van Minshew en collega’s. Tijdens dit onderzoek maakten zij fMRI-scans van de hersenen van autististische volwassenen. Hierbij bleek dat het neurologische netwerk dat verschillende gebieden in het brein verbindt abnormale afwijkingen vertoont. Professor Minshew: “Ons onderzoek is een sterke aanwijzing dat autisme niet primair een stoornis in de sociale interactie is, maar een globale stoornis in hoe het brein omgaat met informatie die het ontvangt – zeker als deze informatie complex is.”

Zie ook:

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 16 augustus 2006
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.