Je leest:

Armoede steeds ongelijker

Armoede steeds ongelijker

Armoede in Nederland wordt door veel sociale wetenschappers in toenemende mate als tijdelijk getypeerd. Uit de recente wetenschappelijke studie “Het einde van duurzame armoede?” van de Rotterdamse sociologen Peter Achterberg en Erik Snel blijkt dat dit niet waar is. Sterker nog, armoede krijgt in ons land een steeds langduriger karakter en is steeds oneerlijker verdeeld.

Armoede blijkt geen tijdelijk maar juist een permanent karakter te krijgen, schrijven Achterberg en Snel in het blad Sociologie. De sociologen baseren zich op sociaal-economische gegevens van de jaren tachtig van de vorige eeuw tot en met het begin van deze eeuw. Het wordt voor mensen die in armoede verkeren steeds moeilijker om uit deze armoede te ontsnappen en een bestaan boven de armoedegrens op te bouwen.

…Het wordt voor mensen die in armoede verkeren steeds moeilijker om uit deze armoede te ontsnappen… (bron: SP Emmen)

Ook het veel naar voren gebrachte idee dat vroeger of later iedereen wel een korte periode in aanraking komt met armoede is in deze studie onderzocht. Achterberg en Snel laten zien dat armoede helemaal niet ‘eerlijker’ of ‘democratischer’ verspreid raakt: het zijn in toenemende mate lager opgeleiden, jongeren en vrouwen die niet kunnen ontsnappen aan een leven onder de armoedegrens.

Artikel: P. Achterberg & E. Snel (2008) “Het einde van duurzame armoede? Over ‘vertijdelijking’ en ‘verduurzaming’ van armoede” In: _Sociologie_4 (1): 53-68.

Dit artikel is een publicatie van Erasmus Universiteit Rotterdam.
© Erasmus Universiteit Rotterdam, alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 09 april 2008
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.