Je leest:

Angst en depressie deels door dezelfde genen

Angst en depressie deels door dezelfde genen

Onze genen verklaren ongeveer 40% van de vatbaarheid voor angst en depressie. De omgeving verklaart de andere 60%. Dat blijkt uit onderzoek van Christel Middeldorp, die onder tweelingen keek naar de invloed van erfelijkheid, omgeving en persoonlijkheid.

Erfelijkheid verklaart ongeveer veertig procent van de vatbaarheid voor angst en depressie; de genen die invloed hebben op aanleg voor deze aandoeningen, blijken deels dezelfde te zijn. Deze genen beïnvloeden waarschijnlijk ook persoonlijkheidstrekken waarvan bekend is dat ze een verhoogd risico opleveren voor angst en depressie, zoals neuroticisme en extraversie: naarmate iemand meer neurotisch is en minder extravert, bestaat een grotere kans op angst of depressie. De genetische effecten gaan echter niet terug op het serotonine-transportergen, zoals door andere onderzoekers is gesuggereerd. Dat stelt Christel Middeldorp in haar proefschrift.

Genen beïnvloeden onze persoonlijkheidstrekken en daarmee het risico op angst en depressie. Naarmate iemand meer neurotisch is en minder extravert, bestaat een grotere kans op angst of depressie.

Middeldorp deed moleculair genetisch onderzoek onder een grote groep Nederlandse tweelingfamilies. Ze bestudeerde behalve de genetica, ook het effect van omgevingsfactoren in detail. Hiermee is namelijk de overige zestig procent van de incidentie van angst en depressie te verklaren. De promovenda keek ook of genetische aanleg invloed heeft op het risico om met bepaalde omgevingsfactoren te maken te krijgen. Ernstige gebeurtenissen, zoals een echtscheiding, verhogen de kans op het ontstaan van angst of depressie. Werkloosheid blijkt in lichte mate samen te hangen met angst en depressie; terwijl tussen burnout en de aandoeningen een sterk verband bestaat.

Er lijkt sprake van een zogeheten wederkerige relatie: ernstige gebeurtenissen verhogen het risico op angst of depressie, maar beide aandoeningen verhogen ook de kans op blootstelling aan ernstige gebeurtenissen. Zo hebben relaties waarin een van de partners depressief is, minder kans van slagen. Dit is voor onderzoekers en therapeuten een belangrijke vinding.

Dit artikel is een publicatie van Vrije Universiteit Amsterdam (VU).
© Vrije Universiteit Amsterdam (VU), alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 01 juni 2006
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.