Je leest:

Angels & Demons. Het Bernini Mysterie: een interview

Angels & Demons. Het Bernini Mysterie: een interview

Auteurs: en | 15 mei 2009

Op 13 mei ging Angels & Demons. Het Bernini Mysterie in première. In de film komen veel wetenschappelijke thema’s aan bod, van de fundamentele bouwblokken van het universum tot een geheim genootschap van wetenschappers bekend als de Illuminati. Maar waar houdt de wetenschap op en begint de fantasie van de filmmakers?

Tegenover ons zitten twee mensen die je ondertussen wel tot de oogappels van het Vaticaan mag rekenen. De een is hoogleraar religieuze symboliek Robert Langdon, de man die de Da Vinci code kraakte en nu het Bernini mysterie oploste. Naast hem zit de natuurkundige Vittoria Vetra. De Italiaanse oogstte drie containers antimaterie toen de Large Hadron Collider, de gigantische deeltjesversneller in Genève, voor het eerst werd geactiveerd. Samen verhoedden ze een plot om het Vaticaan op te blazen met één van de containers antimaterie.

In Angels & Demons. Het Bernini Mysterie zijn hun daden op film vastgelegd. Maar als ijverige wetenschapsjournalisten zetten wij toch onze vraagtekens bij enkele gebeurtenissen in de film. Vandaar dit exclusieve interview met professor Langdon en dr. Vetra, waarin we feit scheiden van fictie.

Ten eerste, hartelijk dank voor uw tijd. We begrijpen dat het leven een stuk drukker moet zijn, nu u beiden de helden van het Vaticaan zijn. Maar laten we bij het begin beginnen. In de eerste tien minuten van Angels & Demons oogst u, Vittoria Vetra, drie containers met elk een kwart gram antimaterie. Kan dat echt?

In theorie wel, ja. Maar zoals u weet is het verschil tussen theorie en praktijk in de wetenschap immens.

Eerst het goede nieuws. De LHC kan inderdaad antimaterie maken. Met sterke magneten scheiden we de antiprotonen die ontstaan bij de botsingen in de LHC. Dan remmen we de antiprotonen af tot zeer lage snelheden en combineren we ze met antielektronen die natrium-22 natuurlijk afgeeft. Het resultaat is geïoniseerd antiwaterstof dat je in een vacuüm bewaart. Zolang je er met magneetvelden voor zorgt dat de antiwaterstofatomen niet met de container in aanraking komen kan je de antimaterie in theorie oneindig lang bewaren.

Het nadeel van dit proces is de prijs. In 1995 schreef CERN geschiedenis toen ze negen antiwaterstofatomen maakten. Het Fermilab volgde snel met honderd atomen antiwaterstof. Maar de productie is de afgelopen jaren niet hard gestegen. In 2008 maakten we tussen een miljardste en tien miljardste gram antimaterie. Met de huidige productiesnelheid kost het ongeveer een half miljard jaar om een kwart gram antimaterie produceren. Dit kost 100 biljard (miljoen miljard) dollar. Reken voorlopig dus nergens op.

Een kwart gram antimaterie ontploft in de film met een kracht van vijf kiloton dynamiet. Als ik u goed begrijp hoeft het Vaticaan voorlopig niet bang te zijn voor zo’n aanslag?

Niet met antimaterie, nee. Maar het getal in de film klopt wel ongeveer. U weet hoeveel verwoesting een atoombom aanricht? Zo’n bom gebruikt maar één procent van alle beschikbare energie die in het uranium zit. Een antimateriebom zet alle materie om in energie. Dat is honderd procent. Er is maar een beetje antimaterie nodig voor een grote knal.

Dus we moeten ons wel degelijk zorgen maken?

Welnee. Bij CERN hebben we ooit uitgerekend dat al onze antimaterie precies genoeg energie bevat om een gloeilamp van 50 Watt een paar minuutjes te laten branden.

Antimaterie kan dus als energiebron dienen?

Je kunt er zelfs raketten mee voortstuwen. Vier milligram antiprotonen zou genoeg moeten zijn om een raket in een paar weken op Mars te krijgen. Een collega bij NASA, Harold Gerrish, gelooft dat antimaterie de raketbrandstof van de toekomst is. De huidige deeltjesversnellers zijn namelijk niet ingericht als antimateriefabrieken maar als onderzoeksinstrumenten. Industrialiseer je het productieproces, dan kan de prijs van antimaterie volgens Gerrish zakken tot slechts vijfduizend dollar per microgram. Vier milligram protonen kost dan twintig miljoen dollar. Niet zo’n hoge prijs als we daarmee binnen een paar weken op Mars zijn.

Dr. Vetra, bedankt voor dit interview.

Robert Langdon, u bent hoogleraar religieuze symboliek aan de Universiteit van Harvard. U verdiept zich al een groot deel van uw academische leven aan de Illuminati. Wat is de Illuminati?

De Illuminati is een benaming voor een eeuwenoud genootschap. Op 1 mei 1776 stichtte een jonge hoogleraar Rechten uit het Beierse Ingolstadt de ‘Orde van de Volmaakbaren’. Later doopte deze Adam Weishaupt de orde om tot de ‘Orde van de Illuminati’. ‘Illuminati’ komt uit het Latijn. Het betekent ‘verlichte personen’ of ‘verlichtenen’. De Illuminati streefde naar door verlichting naar de verbetering en vervolmaking van de mens en daarmee van de wereld. Naast dit esoterisch-ritueel doel streefde de Illuminati ook politieke doelen na, gebaseerd op de Verlichtingsfilosofie. Zo poogde de orde het Rooms-katholieke en politiek conservatieve Koninkrijk van Beieren om ver te werpen en te vervangen door een liberale republiek. De orde telde op haar hoogtepunt ongeveer 2.500 leden uit Bavaria en verschillende Europese landen. Tegen 1790 was de ‘Orde van de Illuminati’ echter al niet meer actief. Op 12 maart 1901 bliezen Leopold Engel en Theodor Reuss de ‘Orde van de Illuminati’ nieuw leven in. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vervolgden de nazi’s leden van de orde, maar veel leden wisten te overleven in Zwitserland. Deze nieuwe orde bleef tot 1990 actief.

Als ik het goed begrijp bestond de Illuminati vόόr 1776 dus niet?!

Dat heb je goed begrepen. Oprichter Weishaupt claimde oorspronkelijk wel dat de Illuminati veel ouder was. Volgens hem was de laatste Perzisch koning Yadzegerd III, die stierf in 651 vόόr Christus, de eerste oprichter van de Illuminati. Zelfs de mythische helden uit de Odyssee van Homerus, de grote Griekse filosoof Aristoteles (384 – 322 vόόr Christus) en de Amerikaanse president Thomas Jefferson (1743 – 1826)zouden lid van de Illuminati geweest zijn. Later gaf Weishaupt ruiterlijk toe dat hij dit alles uit zijn duim gezogen had.

De Illuminati zouden symbolen als het ambigram en het ‘alziende oog’ als sluitsteen van een piramide gebruiken om hun bestaan aan ingewijden kenbaar te maken. Professor Langdon, u bent expert op het gebied van symboliek. Uw boek The art of the Illuminati, Deel I is al tientallen malen verkocht. Zijn het ambigram en het ‘alziende oog’ als sluitsteen van een piramide symbolen van de lluminati?

Daar kan ik kort over zijn: dat is verzonnen!

In uw korte geschiedenisles aan Richter, Commandant van de Zwitserse Garde, geeft u een verhandeling over ‘la Purga’. In 1668 zou de kerk vier lluminati die zich bezighielden met wetenschap ontvoerd hebben. De kerk zou ieder op de borst gebrandmerkt hebben met het symbool van het kruis. Vervolgens zouden de vier Illuminati terechtgesteld zijn. De lichamen zouden aan het volk tentoongesteld zijn als waarschuwing geen vraagtekens te zetten bij de regels van de kerk betreffende de wetenschap. De Illuminati zou zich door deze ‘zuivering’ ondergronds teruggetrokken hebben. Berust dit op enige historische werkelijkheid?

De Illuminati nemen in de film wraak op deze ‘Purga’ of ‘zuivering’ door de vier zuilen van het geloof te willen vernietigen. De personificatie van de vier zuilen liggen in de vier preferiti, de favoriete kardinalen voor het pausschap. Ieder van de preferiti wordt op de borst gebrandmerkt door een van de vier elementen van de wetenschap (aarde, lucht, water en vuur) en terechtgesteld. Helaas zijn er geen historische aanwijzingen dat ‘la Purga’ echt heeft plaatsgevonden. Zoals ik al eerder vertelde, dook de Illuminati voor het eerst in 1776 op. Enkel al op dit feit kunnen we de gebeurtenis in 1668 als pure fictie bestempelen.

Het Bernini Mysterie. In de film volgt u het Pad der Verlichting via aanwijzingen die de kunstenaar Gian Lorenzo Bernini in zijn kunstwerken verstopt zou hebben. Even vraagt u zich zelfs hardop af of de grote Bernini een mysterieus lid van de Illuminati was. Acht u dat echt voor mogelijk?

Nee! Ten eerste geloof ik er heilig in dat er vόόr 1776 geen Illuminati was. En zoals iedereen weet leefde de grote Bernini van 1598 tot 1680. Ten tweede claimde een latere oprichter van de Orde van de Illuminati Leopold Engel aanvankelijk wel dat Bernini lid van een Illuminati in de Italiaanse Renaissance was, maar gaf diezelfde Engel jaren later toe dat hij dit bij elkaar had verzonnen om leden te werven.

Het Bernini Mysterie is dus een verzinsel?

Ik ben bang van wel! Maar het is in ieder geval goed verzonnen!

Professor Langdon, ik dank u voor dit interview.

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 15 mei 2009
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.