Je leest:

Allochtone winkeliers mijden vereniging

Allochtone winkeliers mijden vereniging

Onbekend maakt onbemind. Allochtone winkeliers sluiten zich zelden aan bij een winkeliersvereniging omdat ze niet op de hoogte zijn van het bestaan ervan en al helemaal niet van het nut. Hiermee lopen ze onder andere financiële meevallers mis.

Uit onderzoek van studenten van de Vrije Universiteit blijkt dat het voor een leefbare winkelomgeving belangrijk is dat ook allochtone winkeliers zich bij winkeliersverenigingen aansluiten. Om dat te bereiken is informatieverstrekking van doorslaggevend belang. Informatie die verstrekt kan worden door bestuurders van winkeliersverenigingen en stadsdeelraden.

Uit eerder onderzoek bleek dat allochtone ondernemers in Amsterdam zich minder vaak aansluiten bij de lokale winkeliersvereniging, waardoor de winkeliersverenigingen leeglopen. Een ongewenste situatie, omdat een goed functionerende vereniging leidt tot een aantoonbaar prettiger winkelomgeving. Dat stimuleert de plaatselijke economie, bevordert sociale cohesie en gaat verpaupering van buurten tegen.

Allochtone en autochtone ondernemers hebben verschillende motieven om zich niet aan te sluiten bij een winkeliersvereniging, blijkt uit het onderzoek. Bij allochtone ondernemers is het bestaan van de vereniging onbekend. Ook is bij hen niet duidelijk wat het doel van een winkeliersvereniging is. Autochtone winkeliers worden geen lid omdat het lidmaatschap van de winkeliersvereniging voor hen onvoldoende voordelen biedt.

Opvallende uitkomst is dat de motieven om wél lid te worden van een winkeliersvereniging overeenkomen bij autochtone en allochtone winkeliers. Voor beide groepen is de verbetering van het contact met de gemeente essentieel. Ook het argument morele verplichting geldt voor beide groepen, zij het dat dit iets meer leeft bij autochtone dan bij allochtone winkeliers. Tot slot zijn ook de indirecte financiële voordelen voor beide groepen ondernemers een aantrekkelijke reden om zich aan te sluiten.

Dit onderzoek Participatie in winkeliersverenigingen maakt deel uit van een reeks van negen onderzoeksprojecten die zich richten op sociale innovatie in Amsterdam. De VU deed deze projecten vorig jaar cadeau aan de Gemeente Amsterdam, ter gelegenheid van de 125e verjaardag van de universiteit.

Dit artikel is een publicatie van Vrije Universiteit Amsterdam (VU).
© Vrije Universiteit Amsterdam (VU), alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 28 februari 2006
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.