Je leest:

Alleen hulp als je erom vraagt

Alleen hulp als je erom vraagt

Auteur: | 8 januari 2008

5,2% van de Nederlanders is manisch-depressief. Toch herkennen hulpverleners, ongeacht de ernst van de klachten, deze stoornis maar in 1 op de 8 gevallen. Alleen mensen die zelf erkennen dat ze manisch-depressief zijn krijgen adequate hulp.

Meer dan 5% van de Nederlanders is in meer of mindere mate manisch-depressief. Toch herkennen hulpverleners deze bipolaire stoornis slechts in één op de acht gevallen. Dit is bovendien niet afhankelijk van de ernst of hoeveelheid klachten: het is dus niet zo dat alleen de zwaarste gevallen aan het licht komen. Alleen mensen die zelf erkennen dat ze manisch-depressief zijn krijgen de hulp die ze nodig hebben. Dat concludeert de Groningse onderzoekster Eline Regeer.

Manisch-depressieve mensen voelen zich de ene keer eigenlijk te goed en energiek, om vervolgens weer somber en teruggetrokken te raken. Hierdoor functioneren ze minder goed en blijven ze ook aanzienlijk vaker ziek thuis, meldt Regeer. Het is daarom van extra belang dat alle patiënten adequaat worden behandeld, ook als de klachten nog mild zijn. De stoornis kan namelijk in de loop van de tijd in ernst toenemen.

Iets meer dan 1 op de 20 Nederlanders lijdt aan manisch-depressiviteit, maar slechts bij 1 op de 8 wordt hun bipolaire stoornis herkend. Dat betekent dat ruim 4,5% van de Nederlandse bevolking zonder behandeling manisch-depressief rondloopt.

Volgens Regeer moet er bovendien meer aandacht komen voor de acceptatie van de aandoening door de patiënt zelf, omdat juist dat ervoor zorgt dat iemand met manisch-depressiviteit hulp zoekt en krijgt. Ook de kennis over de bipolaire stoornis moet daarom worden vergroot. Deze maatregelen kunnen mogelijk ook de maatschappelijke kosten verlagen. Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde indirecte kosten zo’n 3629 euro per patiënt bedragen.

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 08 januari 2008
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.