Je leest:

Alcohol uit stro vervangt aardolie

Alcohol uit stro vervangt aardolie

Verantwoord autorijden op groene brandstof komt steeds dichterbij. Ing. Ronald Maas promoveert vandaag aan Wageningen Universiteit op de omzetting van tarwestro in ethanol en melkzuur. Met zijn onderzoek, uitgevoerd bij de leerstoel Industriële biotechnologie, geeft hij een flinke impuls aan het gebruik van gewasresten als bron voor alternatieve brandstoffen. Zijn resultaten kunnen ook van belang zijn voor de productie van kunststoffen uit biologische materiaal.

Begin dit jaar steeg de prijs van Aardolie naar een recordhoogte. Tegelijkertijd neemt de roep om klimaatneutrale energiebronnen verder toe. Als alternatief voor fossiele brandstoffen, zoals aardolie, is biomassa veelbelovend. Maar die grondstof heeft als groot nadeel dat de productie ervan concurreert met voedselproductie. Daarom zijn alle pijlen gericht op het gebruik van ‘tweede generatie biomassa’: gewasresten zoals stro, bermgras en wilgentakken.

De Wageningse promovendus Ronald Maas heeft een methode ontwikkeld om ethanol te winnen uit stro. Beeld: Jerry Pank, www.sxc.hu

Deze vezelrijke plantendelen bestaan echter voor een groot deel uit cellulose, dat moeilijk om te zetten is tot de suikers die nodig zijn voor ethanol, het alternatief voor benzine. Rijden op gewasresten klonk daarom wel mooi, maar leek lange tijd nog ver weg door de complexe samenstelling van houtachtige biomassa.

Van vezel naar suiker

Promovendus Maas heeft nu een techniek ontwikkeld waarbij verschillende behandelingen – zoals verhitting en toevoeging van loog en enzymen – het plantenmateriaal gezamenlijk afbreken tot de benodigde enkelvoudige suikers. Micro-organismen zetten deze suikers vervolgens om in ethanol. Maas laat in zijn onderzoek zien dat de micro-organismen de suikers ook om kunnen zetten in melkzuur, een belangrijke bouwsteen voor biologisch afbreekbare plastics.

Ongeveer een derde deel van het stro kan overigens helemaal niet worden afgebroken en omgezet in ethanol of melkzuur, ondanks de verschillende behandelingen van de plantenresten. Maar door dit materiaal deels te verbranden en deels te gebruiken voor de productie van methaangas, zorgt het stro zelf voor de energie die nodig is om de transformatie naar suikers tot stand te laten komen. Er blijft volgens Maas zelfs nog energie over die kan worden toegevoegd aan het elektriciteitsnetwerk.

Met wat geluk levert de conversie van stro naar suiker ook nog groene stroom op.

Geen gevaar voor voedselproductie

Met de ontwikkeling van deze methode lijken houtige plantenresten zoals stro een haalbaar en duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. Maas’ vinding maakt rijden op goedkope houtachtige gewasresten technisch mogelijk, zodat gebruik van biobrandstof niet meer ten koste hoeft te gaan van de voedselproductie.

Toch zal niet vanaf morgen iedereen op stro rijden, waarschuwt Maas. ‘De toepassing van tweede generatie biobrandstoffen is complex en hangt onder andere af van investeerders die de techniek op grote schaal moeten gaan inzetten’, zegt Maas.

Er is in ieder geval wel voldoende stro en andere houtachtige biomassa om aardolie deels te kunnen vervangen. ‘Theoretisch gezien is Nederland nu dus in staat om de komende jaren volgens de EU-doelstelling bijna zes procent van de benzine te vervangen door biobrandstof’, concludeert Maas.

Zie ook:

Dit artikel is een publicatie van Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR).
© Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR), alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 16 januari 2008
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.