Je leest:

Ada Lovelace

Ada Lovelace

Auteur: | 5 juni 1998

“De Analytische Machine heeft niet de pretentie iets uit zichzelf te doen. Alleen de dingen die wij de machine kunnen leren zijn uitvoerbaar. […] Maar waarschijnlijk heeft de machine wel degelijk een invloed op de wetenschap. De aard van veel zaken en de onderlinge verbanden komen onvermijdelijk in een nieuw licht te staan, en worden dieper onderzocht.”

Wie denkt dat deze voorspelling aan de vooravond van het computertijdperk gedaan is, komt bedrogen uit. Reeds in 1843 beschrijft Ada Byron, gravin van Lovelace, een machine die verdacht veel lijkt op een moderne computer. Het is de Analytische Machine, een machine met een geheugen, een rekenorgaan en ponskaarten voor de besturing.

De machine is nooit voltooid: aan de gestelde eisen kon pas door de moderne elektronica worden voldaan. De Analytische Machine was het geesteskind van Charles Babbage. Als Ada hem in 1833 leert kennen, raakt ze gefascineerd door zijn werk. Wanneer ze een artikel van een Italiaanse ingenieur over de machine vertaalt, voegt ze daar op aanraden van Babbage haar eigen heldere en uitgebreide commentaar aan toe. Deze noten zijn slechts voorzien van haar initialen A.A.L.; in het toenmalige Engeland was het voor een vrouw van haar stand niet gepast om wiskundig werk te publiceren.

Ada Byron Lovelace Bron: PBS TeacherSource

Augusta Ada Byron werd geboren op 10 december 1815. Toen ze vijf weken oud was verliet haar vader, de dichter Lord Byron, Engeland. Ze zou hem nooit meer terugzien. Ze werd grootgebracht door haar moeder, Anna Millbanke, die wiskunde gestudeerd had. Dankzij haar kreeg Ada meer wiskunde onderwezen dan in die tijd voor meisjes gebruikelijk was. Ada krijgt privé-onderwijs en ze ontmoet beroemde wiskundigen, onder wie Mary Somerville en Augustus De Morgan.

Na haar huwelijk in 1835 met de graaf Lovelace, waaruit drie kinderen voortkomen, zet ze haar wiskundige studie voort. In haar beroemde artikel over de uitvinding van Babbage schrijft Ada: ‘De Analytische Machine weeft algebraïsche patronen, net zoals het Jacquard-weefgetouw bloemen en bladeren weeft’. Haar beschrijving voor het bepalen van de zogeheten Bernoulli-getallen bevat ideeën van het moderne programmeren. Voor deze berekeningen maakte ze een diagram dat wellicht het allereerste stroomschema uit de geschiedenis is.

Sinds de verschijning van haar artikel werd Ada’s leven geplaagd door ziekten en op 36-jarige leeftijd overlijdt ze. Haar naam leeft voort in de programmeertaal Ada, die het Amerikaanse Ministerie van Defensie in 1980 naar haar heeft vernoemd.

Dit artikel is een publicatie van Pythagoras (KWG).
© Pythagoras (KWG), alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 05 juni 1998
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.