Je leest:

Aardige jongen drinkt meer onder druk

Aardige jongen drinkt meer onder druk

Jongeren van 12 tot 14 laten hun drinkgedrag beïnvloeden door klasgenoten met meer status en jongeren waarmee ze graag bevriend willen zijn. En hoe vriendelijker hun persoonlijkheid, hoe gevoeliger ze zijn voor de invloed van anderen in hun groep.

Mannen, extraverte personen en mensen met positieve verwachtingen over alcoholgebruik drinken meer dan anderen. Dit blijkt uit onderzoek van psycholoog Sander Bot. Jongeren laten zich in grote mate beïnvloeden door hoeveel anderen in de groep drinken. Vooral als ze een vriendelijke persoonlijkheid hebben, zijn ze gevoelig voor de invloed van anderen op hun alcoholgebruik. Bot promoveert op 29 juni aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Voor jongeren is alcoholgebruik een vorm van sociaal gedrag. Ze drinken in groepen: in de drankkeet, op feesten, in clubhuizen of disco’s. Hoeveel ze daar drinken is dan ook sterk afhankelijk van gedrag en invloed van anderen in die groep. Dat geldt vooral voor mannen. Op jonge leeftijd is alcoholverslaving vaak nog niet aan de orde, maar te veel drinken hangt wel direct samen met bijvoorbeeld agressie, vandalisme en verkeersongevallen. Daarom is het belangrijk inzicht te krijgen in de processen die bepalen hoeveel iemand drinkt in de aanwezigheid van leeftijdgenoten.

Hoewel jonge drinkers vaak geen alcoholverslaving hebben, hangt te veel drinken wel samen met agressie, vandalisme en verkeersongevallen

Vader en klasgenoten met status beïnvloeden drinkgedrag

Sander Bot deed onderzoek onder jongvolwassen van 18 tot en met 25 jaar en jongeren van 12 tot 14 jaar. Hij ontdekte dat deze jongste groep zich het meest in hun drinkgedrag lieten beïnvloeden door klasgenoten met een hogere status en door jongeren met wie ze bevriend zouden willen zijn. Vooral de vriendelijke jongeren zijn hier gevoelig voor.

Voor de 18 tot 25-jarigen was dat niet zo. Hoewel deze jongvolwassenen over het algemeen niet meer thuis wonen, speelt bij hen niet de status van klasgenoten en andere jongvolwassenen een rol, maar de opvoeding en de rol van ouders. Bijvoorbeeld het drinkgedrag van de vader: drinkt hij vaak of juist weinig, dan nemen zijn kinderen dat makkelijk over. Overigens is niet duidelijk of dit ‘in de genen zit’ of het gevolg is van imitatie.

Drinkt de vader in een gezin veel of juist weinig? Dikke kans dat zijn kinderen hetzelfde gedrag vertonen.

Kroegspelletjes verminderen alcoholgebruik niet

In eerder onderzoek bleek dat mensen minder drinken wanneer zij actief bezig zijn met bijvoorbeeld biljarten, darten of een kaartspel. Kroegspelletjes zorgen dus voor minder alcoholgebruik. Uit het onderzoek van Sander Bot blijkt dat dit niet klopt. De ‘drinkachterstand’ wordt direct na het spel ingehaald, en in totaal drinken de actieve kroeggangers dus evenveel.

Zie ook:

Dit artikel is een publicatie van Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
© Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 26 juni 2007
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.