Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)

Partner van NEMO Kennislink

De VNCI behartigt de belangen van de Nederlandse chemische industrie. Zij doet dit door middel van overleg, voorlichting en adviezen. De VNCI treedt op namens de bedrijfstak, is een centraal aanspreekpunt en onderneemt activiteiten die de beeldvorming over de chemische industrie positief beïnvloeden.

Zoeken en filteren in
Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)
Filteren & zoeken