Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Partner van NEMO Kennislink

Het RIVM zet zich al meer dan honderd jaar in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Doordat het instituut een centrale rol speelt in de infectieziektebestrijding en in landelijke preventie- en screeningsprogramma’s, via onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoek op het vlak van volksgezondheid en zorg, en milieu en veiligheid en als ‘trusted advisor’ voor de samenleving. Het RIVM verzamelt wereldwijd kennis over deze thema’s, past die toe en verspreidt de knowhow onder beleidsmedewerkers, wetenschappers, inspecteurs en voor veel onderwerpen ook onder het algemeen publiek. Elk jaar brengt het RIVM talloze rapporten en adviezen uit over volksgezondheid en gezondheidszorg, voeding, natuur en milieu en rampenbestrijding. Zo ondersteunt het RIVM burgers, professionals en overheden bij de uitdaging onszelf en onze leefomgeving gezond te houden.

Zoeken en filteren in
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Filteren & zoeken