Platform Wiskunde Nederland (PWN)

Partner van NEMO Kennislink

Teneinde de positie van de wiskunde in Nederland te verbeteren, hebben het Koninklijk Wiskundig Genootschap (KWG) en de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) een gezamenlijk platform opgericht, met als naam Platform Wiskunde Nederland. De oprichting van PWN is ingegeven door het feit dat de zichtbaarheid van wiskunde als zelfstandige discipline verbetering behoeft, op allerlei terreinen.

Zoeken en filteren in
Platform Wiskunde Nederland (PWN)
Filteren & zoeken