Origins Center

Partner van NEMO Kennislink

Het Origins Center is een samenwerkingsverband van ruim 300 onderzoekers uit een groot aantal Nederlandse universiteiten, universitaire medische centra, HBO-instellingen en wetenschappelijke instituten. Zij werken samen aan de vele vragen die in de Nationale Wetenschapsagenda zijn opgenomen over dat opmerkelijke fenomeen dat we ‘leven’ noemen. Voor meer daarover zie de themapagina die het Origins Center en NEMO Kennislink gezamenlijk hebben opgezet. Daarin zijn vragen het uitgangspunt: vragen die in de Nationale Wetenschapsagenda zijn opgenomen, vragen van wetenschappelijk onderzoekers, kortom de vragen die het Origins Center in een langlopend onderzoeksprogramma heeft samengevat. Met vragen begint het. Het Origins Center richt zich naast dat onderzoeksprogramma dan ook, waar het maar kan, op de ontwikkeling van ‘vraagvaardigheid’: de vaardigheid om vragen aan ‘de wetenschap’ te stellen.

Zoeken en filteren in
Origins Center
Filteren & zoeken
functionele moleculaire systemen
C. Hohmann, Nanosystems Initiative Munich/M. Leunissen, Dutch Data Design via F. MacKintosh

Niet-willekeurige beweging is teken van leven

We vergeten het weleens, maar de belangrijkste drijvende kracht achter leven is dat we niet in evenwicht zijn. Althans, niet op moleculair niveau. Maar het gebrek aan evenwicht geldt ook op het niveau van cellen blijkt nu. Onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam beschrijven in Science...

Esther Thole
29 april 2016