Terug naar Coronadenktank

Martin Bootsma

Wiskundige

Toen in februari het aantal patiënten in het Amphia ziekenhuis in Breda snel opliep, werd Martin Bootsma gevraagd zijn wiskundige expertise in te zetten. Zou dit uit de hand gaan lopen? Ja, concludeerde hij, op grond van een vrij eenvoudige berekening. Inmiddels werkt hij aan een computermodel dat de uitwerking van mogelijke maatregelen doorrekent, en zo kan helpen de optimale exit-strategie te bepalen.

Wiskundige Martin Bootsma werkt bij de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC). Hij promoveerde in 2005 op het modelleren van infectieziekten. Voor de corona ons land bereikte, besteedde hij zijn tijd aan het bestuderen (en voorkomen) van de verspreiding van antibioticaresistentie in ziekenhuizen.

Bootsma: “Een model dwingt je na te denken over ja aannames, en deze duidelijk te formuleren”