Terug naar Coronadenktank

Marco Varkevisser

Gezondheidseconoom

Sinds vorig jaar is Marco Varkevisser hoogleraar Marktordening in de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij houdt zich bezig met de structuur en financiering van de gezondheidszorg. Centraal daarbij staat de vraag welke combinatie van marktwerking en regelgeving optimaal is voor de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg.

In zijn oratie stelde hij al hoe complex het is om voortdurend op zoek te gaan naar de juiste balans tussen marktwerking en overheidsingrijpen in de gezondheidszorg. De coronacrisis heeft het er niet makkelijker op gemaakt. Onze zorgkosten vallen dit jaar naar verwachting hoger uit en zullen de komende jaren ook alleen maar verder stijgen. Hoe moeten we dat gaan betalen? Volgens Varkevisser zijn er verschillende mogelijkheden en is het niet nodig om ons zorgstelsel fundamenteel te hervormen.

Varkevisser: “Kostenstijgingen zijn na de coronacrisis onvermijdelijk. Ik verwacht dan ook dat de discussie over zinnige en onzinnige zorg in de komende jaren nog prominenter naar voren zal komen.”