Terug naar Coronadenktank

Marc Slors

Cognitiefilosoof

Mensen handelen veelal op de automatische piloot en vallen ook snel terug in oude gewoontes. Daarom kun je de omgeving beter zo inrichten dat mensen zich onbewust aan de regels houden, meent cognitiefiloof Marc Slors. Want om te denken gebruiken we niet alleen onze hersens maar ook onze omgeving.

Cognitiefilosofie biedt inzicht in hoe menselijke motivatie werkt. Het werk van Slors richt zich op de filosofie van de neurowetenschappen, vrije wil en het brein, sociale cognitie en de relatie tussen cognitie en cultuur.

Slors: “We bevinden ons in een unieke situatie waarin wij als collectief nieuwe omgangsvormen moeten aanleren.”