Terug naar Coronadenktank

Esther-Mirjam Sent

Econoom

De coronacrisis heeft een enorme impact op onze economie. Overheidssteun is een van de oplossingen om bedrijven en zzp’ers erbovenop te helpen. Tegelijkertijd kan het volgens econoom Esther-Mirjam Sent geen kwaad als economische systemen van tijd tot tijd flink worden opgeschud, om ze gezond te houden.

Sent is hoogleraar Economische Theorie en Economisch Beleid aan de Radboud Universiteit, waar ze zich onder meer specialiseert in gedragseconomie en experimentele economie. Ook onderzoekt Sent al jaren hoe economie en overheidsbeleid in elkaar grijpen. Tevens is zij Eerste Kamerlid en vice-fractievoorzitter voor de PvdA.

Sent: “De economie moet de samenleving dienen, niet andersom.”