Taaltalenten onderzoeken taal in het brein

In de rubriek Taaltalent volgt Kennislink promovendi uit het project Language in Interaction. Allemaal onderzoeken ze taal in het brein, maar allemaal vanuit een totaal andere invalshoek.

Marlou Rasenberg

Marlou Rasenberg doet sinds januari 2018 promotieonderzoek naar hoe mensen in sociale interactie met woord en gebaar communiceren over nieuwe vormen.

Joeri Borst voor Radboud Universiteit via CC BY-NC-ND 2.0

Arnold Kochari

Arnold Kochari is in september 2015 begonnen met zijn promotieonderzoek naar het begrip van vaag taalgebruik. Hoe groot is ‘groot’? Hoe veel is ‘veel’?

Joeri Borst voor Radboud Universiteit via CC BY-NC-ND 2.0

James Trujillo

James Trujillo begon in februari 2015 met zijn promotieonderzoek. Hij zoekt in het brein naar het systeem dat een communicatieve intentie herkent in een gebaar of een actie. Wanneer is een gebaar toevallig en wanneer probeert iemand je iets duidelijk te maken?

Joeri Borst voor Radboud Universiteit via CC BY-NC-ND 2.0

Shruti Ullas

Shruti Ullas is sinds juni 2014 promovendus in het project Language in Interaction. Zij onderzoekt hoe ons brein went aan uitspraakvariatie. Niemand spreekt klanken op precies dezelfde manier uit en toch herkennen onze hersenen ze als dezelfde klanken. Hoe werkt dit precies?

Radboud Universiteit / Joeri Borst

Lot Snijders Blok

Lot Snijders Blok is sinds februari bezig met haar promotieonderzoek. Ze doet genetisch onderzoek naar taal- en spraakstoornissen. Welke genen zijn verantwoordelijk voor problemen met taal en spraak?