NEMO

NEMO heeft als missie om op een interactieve en laagdrempelige manier wetenschap en technologie dichter bij het publiek te brengen. Dat gebeurt in het museum, op school, bij landelijke evenementen en online.

Visie: ontwikkeling door kennis

Wetenschap en technologie stellen ons in staat de wereld en onszelf steeds beter te begrijpen, onszelf als mens te ontwikkelen en de wereld klaar te maken voor de toekomst. NEMO maakt jong en oud nieuwsgierig naar de kracht, het belang en het bijzondere van wetenschap en technologie.

Michiel Buchel, directeur NEMO: “Wetenschap en technologie vormen de motor voor het oplossen van problemen die ontstaan door intensief gebruik van onze planeet.”

NEMO Science Museum

NEMO Science Museum is een interactieve, informele leeromgeving waarin een breed publiek in aanraking komt met wetenschap en technologie. Bezoekers zien, horen en ervaren hoe wetenschappelijke fenomenen en technologie hun leven beïnvloeden. NEMO werkt intensief samen met de wetenschap en het onderwijs. NEMO heeft ook een historische collectie en is een geregistreerd museum. Behalve in Amsterdam centrum, is NEMO ook te beleven op Schiphol. Lees meer over NEMO Science Museum.

NEMO Kennislink

NEMO Kennislink doet al bijna 20 jaar verslag van de grootse zoektocht die wetenschap heet. Online via de goedbezochte website maar ook bijvoorbeeld in de vorm van lezingen en activiteiten. De redacteuren volgen de onderzoekers en hun vorderingen, laten belangrijke nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap zien en tonen de wetenschap achter de actualiteit. De site beslaat de breedte van de wetenschap. Van alfa- tot bèta- en gammawetenschappen.

NEMO op school

Docenten kunnen rekenen op de educatieve ondersteuning van NEMO. Er is een groot aanbod aan ondersteunende educatieve programma’s beschikbaar voor verschillende niveaus en leeftijden. Die programma’s variëren van werkbladen tot uitgebreide projecten zoals Ruimtevaart in de klas, ontwikkeld in samenwerking met Netherlands Space Office (NSO) en European Space Agency (ESA). NEMO biedt via programma’s en activiteiten docenten nieuwe kennis, materiaal en handreikingen waarmee men direct op school aan de slag kan. Ook organiseren we congressen, lezingen, nascholingscursussen en workshops.

Behalve inhoudelijke programma’s biedt NEMO bijvoorbeeld ook beroepskeuzeprojecten voor scholieren van verschillende leeftijden. In Tube Your Future maken leerlingen zelf filmportretten over werken in de wetenschap en technologie. Talentenkijker doorbreekt stereotiepe beelden van beroepen in wetenschap en techniek.

NEMO in het land

Hét wetenschap- en technologiefestival van Nederland, dat is het Weekend van de Wetenschap. NEMO verzorgt de organisatie van dit landelijke evenement. Tijdens het eerste weekend van oktober openen musea, (onderzoeks)instellingen, laboratoria, universiteiten, bedrijven en tal van andere organisaties hun deuren voor het brede publiek.

NEMO Internationaal

Als je midden in de wereld van wetenschap en technologie staat, moet je ook over de grenzen kijken. Daarom werken we nauw samen met partners in Europa en de rest van de wereld: van musea tot universiteiten en van scholen tot onderzoeksinstellingen. Die internationale samenwerking houdt ons scherp. Zo zijn we altijd op de hoogte van de allerlaatste ontwikkelingen in de wetenschapscommunicatie. En kunnen we een zo breed mogelijk publiek bewust maken van het belang van onderwijs voor de wetenschap en technologie. Samen met onze internationale partners ondersteunen we mensen die willen bijdragen aan besluitvorming en willen meedenken over de uitvoering van onderzoek en innovatie in Europa.

Wij werken nauw samen met wereldwijde experts op het gebied van wetenschapscommunicatie. Daarnaast werken we samen met gemeentes en regionale overheden, NGO’s, opleidings- en onderzoeksinstellingen, de bedrijfswereld en, niet te vergeten, de Europese bevolking. Een groot deel van NEMO’s internationale activiteiten bestaat uit projecten die gefinancierd worden door de EU. Wilt u met ons samenwerken? Lees meer over de bijdrage die NEMO levert aan internationale samenwerkingsverbanden en over ons aandeel in internationale projecten uit het verleden en in het heden.

Lees meer over internationale projecten

Lees meer over internationale competenties

NEMO en wetenschap

NEMO ontsluit voor een breed publiek de wetenschap. Voor de ontwikkeling van tentoonstellingen en programma’s werkt NEMO nauw samen met de wetenschap. Via adviesraden, onderzoek of door ontmoetingen tussen wetenschappers en het publiek. Universiteiten en kennisinstellingen willen graag met een breed publiek communiceren. Zij willen een maatschappelijk draagvlak waarborgen en de kweekvijver van toekomstig talent vergroten door leerlingen enthousiast te maken voor wetenschap en technologie. NEMO ondersteunt universiteiten en kennisinstellingen ook met activiteiten als het Weekend van de Wetenschap en Kennislink.

Onafhankelijke informatie

Alles wat NEMO maakt is gebaseerd op betrouwbare, wetenschappelijk onderbouwde informatie. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de wetenschappelijke wereld. NEMO stelt zich onafhankelijk op bij het samenstellen van alle programma’s en activiteiten.

Groot publieksbereik

NEMO bereikt jaarlijks heel veel mensen. Het museum is met bijna 600.000 bezoekers per jaar qua bezoekersaantallen het vijfde museum van Nederland. Met Kennislink bereiken we nog eens 3,2 miljoen bezoekers per jaar en het Weekend van de Wetenschap wordt jaarlijks door 130.000 mensen bezocht. Daarnaast maakt het publiek met landelijke en online activiteiten kennis met wetenschap en technologie. Onder meer in het onderwijs en de tentoonstelling op Schiphol.

Lees meer over de organisatiestructuur op de website van NEMO zelf.

Adresgegevens

Bezoekadres
Oosterdok 2
1011 VX Amsterdam
Postadres
Postbus 421
1000 AK Amsterdam
E-mailadres

Telefoon

Hoofdredactie (ma-do):
020 - 531 35 62
Eindredactie (ma-do):
020 - 531 35 53
NEMO Receptie (ma-vr):
020 - 531 32 33

Overige gegevens

Organisatie
Btw-nummer NL002953523B01
KvK-nummer 41197953