NEMO Kennislink onderzoekt

NEMO Kennislink creëert meer dan alleen deze website. We brengen wetenschap en publiek op vele manieren bij elkaar. Online, in publicaties maar ook tijdens evenementen en via workshops. We onderzoeken samen met (academische) partners hoe we onze methoden nog effectiever maken.

Wetenschap en technologie worden steeds belangrijker voor het vinden van oplossingen voor de toekomst. Tegelijkertijd groeit er een kloof tussen de wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen en het begrip, de betrokkenheid en zicht op handelingsperspectief bij burgers. En dit terwijl de grote mondiale transities hier juist om vragen. Hoe we hier iets aan kunnen doen onderzoeken we samen met partners uit verschillende wetenschappelijke disciplines.

Onze aanpak

We werken met verschillende (en vaak combinaties van) disciplines en methoden zoals dialoog ontwerp, constructieve journalistiek, (online) informatie, spel, co-creatie, theater en speculatief ontwerp.

Resultaten uit ons onderzoek gebruiken we in het vormgeven van NEMO publieksprogramma`s, nieuwe onderzoeken en kansrijke samenwerkingen. Inzichten delen we in allerlei verbanden zoals het Amsterdam Smart City netwerk, het EU netwerk van Science Museums – Escite en de jaarlijkse WTC vakconferentie.

SpringstofMedia

De personeelsgegevens ophaaldienst: Onderzoek in buurthuizen en wijken van Amsterdam Noord – Gesprekken met passanten over digitalisering en privacy met speculatieve objecten, acteurs en onderzoekers van VU Athena Instituut.

Jouw Voedselverhaal: Innovatieve reflectie workshop over onze relatie met eten en duurzame voedselproductie.:

ONZE PROGRAMMA`S

Co-creatief & Reflexief Ontwerpproces voor het City Lab

(mogelijk gemaakt door het NWO KIEM programma)

Er is een platform nodig waar burgers, stakeholders, wetenschappers en technologie-ontwikkelaars en creatievelingen elkaar ontmoeten voor het gesprek over stedelijke innovatie. Het door NEMO gestarte City Lab wil dat faciliteren. De Vrije universiteit, Athena instituut, ondersteunt dit initiatief vanuit haar expertise op het gebied van innovatieve en creatieve dialoogprocessen.

Resultaat: Dit onderzoek leverde een workshop model met verschillende programmavormen en kennis over kansrijke ontwerpen voor het “City Lab publieksprogramma”https://www.nemokennislink.nl/pagina/city-lab/

Betrokken: Dr. Marjoleine van der Meij (VU), Dr. Frank Kupper (VU), Ruth Visser (NEMO) en Giovanni Stijnen (NEMO)

NEMO Science Museum as catalyst for inclusion of citizens in the digitalization of the city of the future

(mogelijk gemaakt door het NWO Smart Cities Creative Cultures programma)

Steden en stadsregio`s veranderen in hoog tempo door digitalisering. Het is van groot belang dat alle betrokkenen en met name burgers meedenken en meepraten over de stad van de toekomst. Hoe je het gesprek hierover beste voert onderzoeken we in dit project door middel van publieksactiviteiten in NEMO Science Museum.

Resultaat: Dit onderzoek leverde innovatieve modellen voor dialoog met burgers en tussen experts en burgers. Catalyst modellen worden nu gebruikt in het “City Lab publieksprogramma”https://www.nemokennislink.nl/pagina/city-lab/ en de Catalyst methode wordt ingezet voor de gemeente Amsterdam.

Betrokken: Dr. Frank Kupper (VU), Aafke Fraaije (PhD, VU), Willemijn … , Dr. Marjoleine van der Meij (VU), Ir. Thomas Latcham (TU Delft), Dr. Arnold Vermeeren (TU Delft), Thijs Turél (AMS-Institute), Ruth Visser (NEMO) en Giovanni Stijnen(NEMO)

Catalyst voor de Digitale Perimeter in Amsterdam

i.s.m. en mogelijk gemaakt door Chief Technology Office van de gemeente Amsterdam en de stuurgroep van het digitale perimeter project

Eind 2019 startte het project Catalyst x Digitale Perimeter. Een project in samenwerking met projectgroep Digitale Perimeter die een digitaal veiligheids hek voor het ArenA gebied ontwikkeld. De projectgroep bestaat uit Nationale Politie, TNO, CTO en J.C. ArenA. Doelstelling is via NEMO Kennislink dialoog en journalistieke methodes de visie van stakeholders en burgers op de maatschappelijke effecten in kaart te brengen. Eindproduct zal een verslag en advies voor de CTO Amsterdam zijn.

Betrokken: Dr. Frank Kupper (VU), Aafke Fraaije (PhD, VU), Leon Heuts (NEMO), Lianne ter Haar (freelance voor NEMO), Ruth Visser (NEMO), Daan Groenink (CTO office Amsterdam) en Giovanni Stijnen (NEMO)

Giovanni Stijnen – Senior project- en accountmanager
Initiatiefnemer van verschillende NEMO Kennislink onderzoeksprogramma`s.

Ruth Visser – Projectmanager Wetenschapscommunicatie
Producer en projectmanager voor NEMO Kennislink onderzoek.

PARTNERS

VU Athena Instituut – AMS-Institute – TU Delft – CTO Amsterdam