Doe mee: COVID-19 door de ogen van kinderen

Aan de Universiteit Leiden lopen momenteel twee onderzoeken naar de beleving van de coronatijd door kinderen. Deze studies worden o.a. gebruikt om de meningen van kinderen in beeld te krijgen en onder de aandacht te brengen van beleidsmakers.

Jongere deelnemers kunnen een tekening insturen, voor wat oudere kinderen is er een vragenlijst. De vragenlijsten worden in meerdere landen afgenomen. In februari 2021 kunnen deelnemers op NEMO Kennislink een interview lezen met Judi Mesman over de resultaten van beide onderzoeken. Zij werkt in deze projecten samen met hoogleraar kinderrechten Ton Liefaard en promovendus Wei Li.

3 vragen aan Judi Mesman, hoogleraar op het gebied van maatschappelijke vraagstukken en jeugd.

1. Hoe kunnen mensen bijdragen aan jullie onderzoek?

“We zijn op zoek naar kinderen tussen de 8 en 17 jaar die een eenmalige online vragenlijst willen invullen. Deze bevat 20 vragen en duurt 10-15 minuten om in te vullen. De vragenlijst kan anoniem ingevuld worden en alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Van kinderen in de leeftijdsgroep 4 t/m 12 jaar willen we graag tekeningen ontvangen. De vraag bij de tekening luidt: Wat houdt kinderen het meest bezig als ze over corona nadenken?” Ouders kunnen de tekeningen uploaden via bovenstaande link.

2. Wat is de meerwaarde van tekeningen boven vragenlijsten?

“Voor jonge kinderen is het invullen van een vragenlijst nog te moeilijk. Op deze manier kunnen we dus een grotere groep kinderen meenemen in het onderzoek. Bovendien is het een manier om te zien welke onderwerpen er leven bij kinderen, zonder dat ze gestuurd worden in hun denken door een bepaalde vraagstelling. Een tekening is een heel primaire reactie.”

“Eerder hebben we ook onderzoek gedaan samen met het Cobramuseum naar toekomstbeelden van kinderen. Daarbij stelden we de vraag: hoe ziet jouw ideale toekomst eruit? Je ziet dan verschillende thema’s terugkomen, zoals bijvoorbeeld liefde, vriendschap, vrede en robots.”

3. Het onderzoek loopt in meerdere landen. Welke verschillen verwacht je?

“Het eerste onderzoek loopt in veel verschillende landen. Het onderzoek met de kindertekeningen loopt in Nederland en China. We vinden het interessant om Nederland en China te vergelijken omdat beide landen heel anders omgaan met de pandemie, zowel op cultureel als politiek vlak. Bovendien is China de plek waar het virus is uitgebroken. De vraag is of die factoren zorgen voor een andere beleving van de epidemie door kinderen. Tegelijkertijd hebben al deze kinderen te maken met een enge ziekte en een beperking in hun vrijheden, wat kan zorgen voor een universele ervaring. Ik verwacht dat we een combinatie van cultuurspecifieke en universele kenmerken zullen tegenkomen.”