Disclaimer

Het gebruik van informatie op NEMO Kennislink betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met de hier en in de gebruikersinformatie genoemde voorwaarden. Het is toegestaan de informatie van deze site te downloaden voor persoonlijk gebruik en deze voor studiedoeleinden te gebruiken. Het overnemen van teksten en beelden voor publicatie kan niet zomaar.

Over het auteursrecht op de artikelen en de afbeeldingen op onze site vind u meer op de Auteursrechten-pagina.

Bronvermelding van de website en naamsvermelding van de auteur is verplicht indien informatie uit deze website wordt afgebeeld of geciteerd.

Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan informatie van deze site op enige wijze commercieel te gebruiken. Ook voor scholen is het niet zondermeer toegestaan informatie van deze website te gebruiken als lesteksten, als bronnen hiervoor of anderszins. Wilt u iets als lesinformatie overnemen, neem dan svp eerst contact op met de Kennislinkredactie. Verwijzing naar de homepage van deze site is altijd toegestaan en zelfs aanbevolen.

Van sommige informatie op deze site ligt het auteursrecht bij derden. Het betreft webartikelen en illustraties die door uitgeverijen en instituten zijn aangeleverd. Van sommige foto’s ligt het copyright bij de betreffende fotograaf. In al deze gevallen is expliciet aangegeven wie rechthebbende is. Neem contact met hen op voor overnamen. Als u twijfelt, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de NEMO-Kennislinkredactie.

NEMO Kennislink heeft zijn uiterste best gedaan om de auteursrechten te regelen van alle op deze website gebruikte informatie, zoals teksten, afbeeldingen, geluids- en videofragmenten, en heeft toestemming gevraagd voor gebruik van dit materiaal voor de website. Een ieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal op deze site zonder dat direct of indirect met hem of haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met NEMO Kennislink, zodat het materiaal direct kan worden verwijderd of een passende regeling kan worden getroffen.

Aan de op NEMO Kennislink aangeboden informatie en/of diensten kunnen geen rechten worden ontleend.

Betrouwbaarheid

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. De informatie berust op betrouwbare bronnen en/of zorgvuldige analyse van wetenschappelijk nieuws. Alle informatie op NEMO Kennislink is bedoeld voor studiedoeleinden en ter ondersteuning van het maken van studie-opdrachten en – werkstukken. NEMO Kennislink velt geen oordeel over de geschiktheid en/of volledigheid van de geboden informatie en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen of onjuistheden.

Links in deze site zijn informatief en op betrouwbaarheid getest. NEMO Kennislink is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik dat er van kan worden gemaakt. NEMO Kennislink is ook niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze sites.

Het Kennislink-team houdt zich aanbevolen voor alle informatie die de website kan verbeteren. Het team doet zijn uiterste best om fouten en onvolkomenheden op de site te voorkomen. Toch is het onvermijdelijk dat hier en daar foutjes in zijn geslopen. Met uw hulp sporen wij ze sneller op.