Criteria voor deelname

Onze agendaredactie streeft er naar om activiteiten binnen vijf werkdagen te beoordelen.

Activiteiten met een wetenschappelijke insteek zijn welkom bij de NEMO Kennislink Agenda. Of het nu gaat om natuurwetenschappen (bèta), sociale wetenschappen (gamma) of geesteswetenschappen (alfa).

Onderstaande criteria helpen ons het agenda-aanbod passend te houden voor onze doelgroepen.

  • Een activiteit kan alleen worden opgenomen als deze een voldoende (afhankelijk van de doelgroep) wetenschappelijke insteek heeft.
  • De NEMO Kennislink Agenda toont een breed scala activiteiten maar niet alles: open dagen van onderwijsinstellingen, taalcursussen en kunstuitingen die niet omlijst zijn met wetenschappelijke informatie nemen wij niet op. Ook business-to-business-activiteiten worden niet geplaatst.
  • We nemen voornamelijk tijdelijke activiteiten op van minimaal 30 minuten en maximaal één jaar. Permanente tentoonstellingen die overtuigend passen binnen de agenda en voldoen aan de criteria kunnen dit aanbod aanvullen.
  • De NEMO Kennislink Agenda richt zich op particulieren en schoolklassen. Alle activiteiten zijn toegankelijk voor algemeen publiek. Activiteiten die gericht zijn op bedrijven en/of specifiek toegankelijk zijn voor leden of genodigden laten wij buiten ons aanbod.
  • De activiteit vindt plaats op een locatie in Nederland en/of Vlaanderen. Dit kan ook online zijn. Voor vreemdtalige activiteiten moet dit duidelijk worden vermeld en de beschrijving van de activiteit dient in het Nederlands te worden aangeleverd.

Beeldmateriaal

Er moet altijd een afbeelding staan bij een activiteit. Dit is een foto of illustratie die goed bij het onderwerp van de activiteit past. Zorg ervoor dat je de juiste rechten hebt om de afbeelding te gebruiken (eigendom, rechtenvrij of creative commons) en er naar de juiste bron en/of rechthebbende van de afbeelding verwezen wordt. Het minimale formaat van de afbeelding is 590 pixels breed en 330 pixels hoog.

Het logo van een organisatie zal zowel getoond worden bij de aangemelde activiteiten als op de organisatie pagina. Het logo moet minimaal 310 pixels breed en 50 pixels hoog zijn.

Meer informatie over het aanmelden van een activiteit.

Disclaimer

De organisatie die de activiteit aanmeldt, is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte informatie. NEMO Kennislink behoudt zich het recht voor redactionele aanpassingen te doen en aangeboden activiteiten te weigeren. Lees de gehele disclaimer.

Contact

Heb je vragen of zie je mogelijkheid tot verbetering? Neem dan contact met ons op via: [email protected]