Colofon

NEMO Kennislink is een merk van NEMO. De rechtspersoon achter NEMO is de Stichting Nationaal Centrum voor wetenschap en technologie, te Amsterdam. De stichting heeft geen winstoogmerk en heeft een ANBI-status.

Bij website NEMO Kennislink zijn de volgende functionarissen betrokken:

Uitgever: Jeroen Wiegertjes

Hoofdredacteur: Sanne Deurloo

Eindredacteur: Ilja van Dam

Senior Projectmanager: Giovanni Stijnen

Project manager: Ruth Visser

Medewerker: Sanne Dijkstra

Marketing: Irene Wamelink

Design: Studio Dumbar, De Monsters

Techniek: De Monsters

Disclaimer

Het gebruik van informatie op NEMO Kennislink betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met de hier en in de gebruikersinformatie genoemde voorwaarden.Lees de disclaimer.

Betrouwbaarheid

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. De informatie berust op betrouwbare bronnen en/of zorgvuldige analyse van wetenschappelijk nieuws. Alle informatie op NEMO Kennislink is onder andere bedoeld voor studiedoeleinden en ter ondersteuning van het maken van studie-opdrachten en –werkstukken. NEMO Kennislink velt geen oordeel over de geschiktheid en/of volledigheid van de geboden informatie en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen of onjuistheden.

Het NEMO Kennislink-team houdt zich aanbevolen voor alle informatie die de website kan verbeteren. Het team doet zijn uiterste best om fouten en onvolkomenheden op de site te voorkomen. Toch is het onvermijdelijk dat hier en daar foutjes in zijn geslopen. Met uw hulp sporen wij ze sneller op.

Links in deze site zijn informatief en op betrouwbaarheid getest, maar gezien de dynamiek van het internet is het onvermijdelijk dat sommige links niet aankomen omdat de pagina’s waarnaar verwezen wordt niet meer toegankelijk zijn. We stellen het op prijs als u ons in dergelijke gevallen een bericht stuurt naar [email protected] NEMO Kennislink is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik dat er van kan worden gemaakt. NEMO Kennislink is ook niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van sites waarnaar we verwijzen.

Auteursrecht

De inhoud van NEMO Kennislink is auteursrechtelijk beschermd. Lees hierover meer op de pagina over auteursrechten.

Hergebruik

Veel van de inhoud van NEMO Kennislink mag door niet commerciële organisaties kosteloos worden hergebruikt. Dat wordt technisch ondersteund door onze:

Bijdragen aan de agenda

NEMO Kennislink verzamelt in de agenda activiteiten die bij ons passen (zie criteria). We stellen het op prijs als organisaties zelf activiteiten hiervoor aanmelden.