Auteursrechten

Aan de op NEMO Kennislink aangeboden informatie en/of diensten kunnen geen rechten worden ontleend. Het auteursrecht van de site NEMO Kennislink als geheel, waaronder moet worden begrepen de collectie van artikelen en andere berichten, de vormgeving, de indeling en het content management systeem, berust bij NEMO. Een groot deel van de redactionele inhoud van NEMO Kennislink mag voor niet-commerciële doeleinden hergebruikt worden. De voorwaarden daarvoor staan hieronder. Neem in geval van twijfel hierover contact op met de uitgever.

Van sommige informatie op deze site ligt het auteursrecht bij derden. Het betreft webartikelen en illustraties die door uitgeverijen en instituten zijn aangeleverd. Van sommige foto’s ligt het copyright bij de betreffende fotograaf. In al deze gevallen is dat expliciet aangegeven.

NEMO Kennislink heeft zijn uiterste best gedaan om de auteursrechten te regelen van alle op deze website gebruikte informatie, zoals teksten, afbeeldingen, geluids- en videofragmenten, en heeft toestemming gevraagd voor gebruik van dit materiaal voor de website. Eenieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal op deze site zonder dat direct of indirect met hem of haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met NEMO Kennislink, zodat het materiaal direct kan worden verwijderd of een passende regeling kan worden getroffen.

Alle content — dat wil zeggen alle nieuwsberichten, artikelen en dossiers — vallen qua auteursrecht onder twee categorieën:

  • sommige rechten voorbehouden
  • alle rechten voorbehouden

Uitzondering hierop vormen de afbeeldingen. Deze hebben per afbeelding apart een eigen bronvermelding en specifieke licentiebepaling.

Het is te allen tijde toegestaan om de titel en de inleiding van een nieuwsbericht, artikel of dossier over te nemen, mits onder vermelding van auteur, bron en met inbegrip van een link naar de desbetreffende publicatie op NEMO Kennislink.

Sommige rechten voorbehouden

Alle content op NEMO Kennislink van de eigen redactie en onder bronvermelding ‘NEMO Kennislink’ valt onder de categorie “sommige rechten voorbehouden”. Dat wil zeggen dat het auteursrecht altijd bij NEMO Kennislink rust, maar dat deze content wel gekopiëerd, verspreid en doorgegeven mag worden onder de volgende strikte voorwaarden:

  • Naamsvermelding: De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met uw werk of uw gebruik van het werk).
  • Niet-commercieel: De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
  • Geen Afgeleide werken: De gebruiker mag het werk niet bewerken. Uitzondering hierop is het (ten dele) overnemen of bewerken van NEMO Kennislink content voor niet-commercieel educatief gebruik. Bijvoorbeeld door docenten voor eigen lesmateriaal, of door leerlingen voor eigen werkstukken.

Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden. De beste manier om dit te doen is door middel van een link naar deze webpagina.

De gebruiker mag afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende.

Niets in deze licentie strekt ertoe afbreuk te doen aan de morele rechten van de auteur, of deze te beperken.

Bovenstaande staat ook bekend onder de Creative Commons licentie:

creative commons

Naamsvermelding-Niet-commercieel-Geen Afgeleide werken

Alle rechten voorbehouden

Alle content op NEMO Kennislink van derden, herkenbaar aan een andere bronvermelding dan ‘NEMO Kennislink’, valt onder de categorie “alle rechten voorbehouden”. Dat wil zeggen dat het auteursrecht op deze content niet bij NEMO Kennislink rust, maar bij de partij vermeld in de bronvermelding. Deze content mag dan ook zeker niet gekopiëerd, verspreid en doorgegeven worden. Enige en strikte uitzondering hierop is het (ten dele) overnemen of bewerken van deze content voor niet-commercieel educatief gebruik. Bijvoorbeeld door docenten voor eigen lesmateriaal, of door leerlingen voor eigen werkstukken.

Wilt u (toch) een artikel, nieuwsbericht of dossier van NEMO Kennislink en/of bent u er niet zeker van of dit volgens bovenstaande bepaling mag, kunt u dit altijd vragen via [email protected].