Watersnoodmuseum

Het Watersnoodmuseum geeft een beeld van wat er is gebeurd tijdens en na de overstroming van 1 februari 1953. Het museum is gevestigd in de vier caissons die zijn gebruikt voor het sluiten van het laatste gat in de dijk bij Ouwerkerk. Het sluiten vond plaats op 6 november 1953. De caissons die hiervoor zijn gebruikt waren afkomstig uit Engeland en oorspronkelijk bestemd voor een landing van de geallieerden bij Oostende in België, die nooit is gerealiseerd.

De caissons zijn eigendom van het Waterschap Scheldestromen en in erfpacht bij de Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953, die het museum exploiteert. Caissons zijn eigenlijk betonnen drijfdokken/boten. Deze zogenaamde Phoenix-caissons zijn 60 meter lang, 20 meter breed en 20 meter hoog. Na op hun plaats te zijn gebracht, werden ze gevuld met zand, zodoende lopen de bezoekers nu in het museum over dertien meter zand.

Het museum wordt opengehouden dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers.

Contact

+31 (0)111 64 43 82

Adres

Weg van de Buitenlandse Pers 5 4305 RJ, Ouwerkerk Nederland
Zoeken en filteren in
Watersnoodmuseum