Volksuniversiteit Oss

De  Volksuniversiteit Oss  biedt als cursuscentrum voor volwassenen – zonder winstoogmerk – alle mogelijkheden om actief cursussen te volgen.  Veel mensen willen zich oriënteren op terreinen waar zij belangstelling voor hebben of zij willen hun talenkennis uitbreiden. De activiteiten zijn gericht op zelfontplooiing en op verdere ontwikkeling van kennis en vaardigheden; de groepen zijn klein. De cursusactiviteiten vinden plaats in het gebouw van de Volksuniversiteit en in diverse scholen in Oss. De lokalen zijn ook toegankelijk voor minder validen.

Voor verenigingen of speciale groepen kunnen op verzoek ook (andere) cursussen georganiseerd worden, aangepast in inhoud, methode en tempo. De Volksuniversiteit is lid van de landelijke Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten.

Contact

+31(0)412 63 80 60

Adres

Kruisstraat 94 5341 HG, Oss Nederland
Zoeken en filteren in
Volksuniversiteit Oss