Universiteit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen…

- is een jonge, dynamische en toekomstgerichte universiteit. Ze integreert de troeven van haar historische wortels in haar ambitie positief bij te dragen aan de samenleving.

- ontwikkelt, ontsluit en verspreidt wetenschappelijke kennis door onderzoek, onderwijs en dienstverlening in een geest van academische vrijheid en verantwoordelijkheid.

- is actief pluralistisch. Vanuit die geest stimuleert ze kritisch onderzoek en onderwijs, reflectie en debat over wetenschappelijke, maatschappelijke, levensbeschouwelijke en ethische vragen.

- verricht creatief en innovatief wetenschappelijk onderzoek dat streeft naar internationale excellentie. Ze stimuleert zowel het fundamenteel als het toegepast onderzoek en de valorisatie daarvan.

- biedt internationaal geaccrediteerd academisch onderwijs aan, dat verweven is met wetenschappelijk onderzoek. Ze richt zich op het ontwikkelen en integreren van kennis, vaardigheden en attitudes die haar studenten voorbereiden op het opnemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

- stimuleert het maatschappelijk debat en hecht groot belang aan de dienstverlening van haar personeel en studenten aan de samenleving.

- is actief in een mondiale samenleving. Ze stimuleert de internationale oriëntatie van haar studenten en personeelsleden.

- zet zich in voor de vooruitgang van haar stad en regio. Samen met de leden van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen neemt ze verantwoordelijkheid op voor het hoger onderwijs in de Antwerpse regio.

- is gehecht aan haar nauwe, historische banden met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en de Antwerp Management School. Ze ambieert constructieve samenwerking op het vlak van onderzoek, onderwijs en dienstverlening. Ook deelt de Universiteit haar expertise met overheden en partners uit de private sector.

- biedt ruimte aan diversiteit en geeft gelijke kansen en maximale ontplooiingsmogelijkheden aan haar personeelsleden en studenten.

- draagt zorg voor de kwaliteit (onderwijs – onderzoek) en de duurzaamheid van haar activiteiten. Ze handelt in de omgang met haar studenten, personeelsleden en andere belanghebbenden constructief, respectvol en met een open geest.

Contact

Adres

Universiteit Antwerpen, Stadscampus Prinsstraat 13 2000, Antwerpen België

Deze organisatie is onderdeel van:

Zoeken en filteren in
Universiteit Antwerpen