U3L: Universiteit voor de derde leeftijd

U3L is de opvolger van Stichting HOVO Overijssel (die in 2010 is ontstaan uit een samengaan van de activiteiten van de stichting HOVO Twente en HOVO Windesheim (Zwolle). Doel: het initiëren van cursussen en activiteiten in het kader van het hoger onderwijs voor ouderen en voorts al wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • het (doen) organiseren en/of onderbrengen bij derden van colleges, lezingen en studiebijeenkomsten,
  • samen te werken met organisaties die hetzelfde of een aanverwant doel nastreven.

Contact

+31 (0)6 814 95 887

Adres

Dr M.L. Kingstraat 35 7557 LT, Hengelo ov Nederland
Zoeken en filteren in
U3L: Universiteit voor de derde leeftijd
Geen activiteiten gevonden
Er zijn op dit moment geen geplande activiteiten door U3L: Universiteit voor de derde leeftijd.
Kijk bij de verstreken activiteiten om te zien wat deze organisatie voor leuke dingen organiseert.