Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam (NMR) is het enige museum in zijn soort in de regio Rijnmond en omstreken. Inhoudelijk richt het museum zich met nadruk op de natuur – in de meest brede zin van het woord – in deze sterk verstedelijkte regio, zonder daarbij de rest van de wereld en het geologische verleden uit het oog te verliezen. Daarnaast wil het museum een rol spelen bij de promotie van biowetenschappen en bevorderen van een verantwoorde wetenschapscommunicatie. Onze naam staat voor collecties, tentoonstellingen, activiteiten, onderzoek en informatie op het gebied van natuur, leefmilieu en levenswetenschap. Het museum is al meer dan driekwart eeuw actief, publieksgericht, professioneel, dynamisch en innovatief en het vervult een voortrekkersrol binnen de natuurhistorische museumwereld.

Zoeken en filteren in
Natuurhistorisch Museum Rotterdam