Nationaal Park De Biesbosch

Het Nationaal Park De Biesbosch kan functioneren dankzij een intensieve samenwerking tussen overheden, natuurbeheerders en grondeigenaren.

Staatsbosbeheer speelt als grootste eigenaar en beheerder een centrale rol in het gebied. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Parkschap Nationaal Park De Biesbosch. Voorlichting en educatie vormt een van de hoofddoelstellingen van de Nederlandse Nationale Parken, verzorgd door Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid. De andere doelstellingen zijn natuurbehoud, recreatief medegebruik en wetenschappelijk onderzoek.

Kinderen leren het meest over de natuur door naar buiten te gaan en zelf de natuur te ontdekken. Waar kan dat beter dan in de Biesbosch? In deze wirwar van geulen en kreken, bossen, rietvelden en ruigten is iedere tocht een avontuur. NP De Biesbosch biedt ook een uitgebreid educatief programma voor het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Bij het ontwikkelen van de schoolactiviteiten zijn wij uit gegaan van het principe ‘ontdekkend leren’, waarbij natuurbeleving voorop staat. Alle activiteiten doen een beroep op het hoofd (kennis en inzicht), het hart (betrokkenheid) en de handen (vaardigheden) van de leerlingen. Zij worden gestimuleerd om de natuur te onderzoeken én van de natuur te genieten. De activiteiten worden begeleid door speciaal hiervoor opgeleide schoolgidsen.

Contact

+31 (0)162 68 22 33

Adres

Hilweg 4 4251 MT , Werkendam Nederland

Deze organisatie is onderdeel van:

Zoeken en filteren in
Nationaal Park De Biesbosch