HOVO Universiteit Leiden

Het HOVO van de Universiteit Leiden biedt colleges op universitair niveau voor mensen van vijftig jaar en ouder. Er zijn collegereeksen op het gebied van de geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen en de natuurwetenschappen. De colleges zijn gewoonlijk overdag. Deelnemers betalen per collegereeks.

Niveau van het onderwijs
Een middelbareschooldiploma wordt niet gevraagd. Levens- en beroepservaring blijken dikwijls een even goede vooropleiding. De enige voorwaarde voor dit type onderwijs is dat u vijftig jaar of ouder bent. Wel gaat het bij HOVO om onderwijs op universitair niveau: er zijn inleidende colleges, gelijk aan colleges op propedeutisch niveau, en colleges waarin dieper ingegaan wordt op een kleiner thema binnen een vakgebied. Dat laatste type zult u in het programma van de Universiteit Leiden het meest aantreffen.

Zelfstudie
Voor vrijwel alle colleges geldt dat ze enige zelfstudie van u verlangen. Dit staat voor zover mogelijk gespecificeerd in de beschrijvingen van de diverse collegeseries. Ook het studiemateriaal staat beschreven. In het algemeen streeft HOVO ernaar de teksten niet veel ingewikkelder te laten zijn dan artikelen in de wetenschapsbijlage van een goed landelijk dagblad. In veel vakgebieden is het onvermijdelijk dat er gebruik wordt gemaakt van teksten in het Engels.

Kwaliteitsborging
Om de kwaliteit van het programma en de colleges van HOVO te bewaken wordt aan de deelnemers een digitaal evaluatieformulier voorgelegd. Bovendien heeft het College van Bestuur voor deze taak de commissie HOVO benoemd. Deze commissie is samengesteld uit een brede vertegenwoordiging van (oud-)docenten van de verschillende faculteiten en enkele leden die de contacten onderhouden met de cursisten.

Hovo universiteit leiden

Contact

+31 (0)71 527 72 99

Adres

Universiteit Leiden, Academiegebouw, kamer B107 en B108 Rapenburg 73 2311 GJ, Leiden Nederland
Zoeken en filteren in
HOVO Universiteit Leiden
Geen activiteiten gevonden
Er zijn op dit moment geen geplande activiteiten door HOVO Universiteit Leiden.
Kijk bij de verstreken activiteiten om te zien wat deze organisatie voor leuke dingen organiseert.