Het Nieuwe Instituut

De huidige tijd wordt gekenmerkt door radicale technologische, economische, culturele en sociale veranderingen. Het Nieuwe Instituut wil deze veranderende wereld in kaart brengen en zichtbaar maken en tegelijkertijd de discussie hierover bevorderen voor zowel het professionele ontwerpveld als een breder publiek.

Ontwerp en innovatie zijn binnen alle activiteiten van Het Nieuwe Instituut kernbegrippen; begrippen die zijn verbonden aan een veranderend waardensysteem. Drie meerjarige programma’s – Landschap en Interieur, De Dingen en De Materialen en jaarthema’s vormen de inhoudelijke kern. Rond deze onderwerpen organiseert Het Nieuwe Instituut onder meer tentoonstellingen, onderzoeken, lezingen, fellowships en publicaties. Het doet dat primair vanuit een multidisciplinair perspectief, maar de afzonderlijke disciplines architectuur, design en e-cultuur kennen ook een eigen praktijk en theorievorming die in de activiteiten van het Nieuwe Instituut tot uitdrukking komen.

Het Nieuwe Instituut is ontstaan op 1 januari 2013 uit een fusie van het Nederlands Architectuurinstituut, Premsela, Nederlands Instituut voor Design en Mode en Virtueel Platform, kennisinstituut voor e-cultuur.

Contact

+31(0)10 440 12 00

Adres

Museumpark 25 3015 CB , Rotterdam Nederland

Deze organisatie is onderdeel van:

Zoeken en filteren in
Het Nieuwe Instituut