Het Dolhuys

In onze samenleving zijn stigma’s ten aanzien van afwijkend gedrag volop aanwezig. Het Dolhuys wil een wezenlijke objectieve bijdrage leveren aan beeldvorming middels bijzondere kunst, ontmoeting, verwondering en open debat.

Het Dolhuys, museum van de geest, streeft naar het in beeld brengen van de mens in al haar facetten en het ter discussie stellen van stereotype beelden om zo een bijdrage te leveren aan erkenning, waardering en begrip voor mensen. In het bijzonder van mensen die in Nederland afwijken van de geldende ‘norm’ in hun gedrag, denken en emoties, in zowel positieve als negatieve zin, zowel in heden als verleden.

Contact

+31 (0)23 541 06 70

Adres

Schotersingel 2 2021 GE, Haarlem Nederland

Deze organisatie is onderdeel van:

Zoeken en filteren in
Het Dolhuys