Arcam

Arcam (Architectuurcentrum Amsterdam) is als stichting opgericht in 1986 en richt zich met haar activiteiten op Amsterdam en omstreken. Arcam wil een zo groot mogelijk publiek bereiken om het draagvlak voor de architectuur te verbreden en speelt in op actuele thema’s en ontwikkelingen in en om Amsterdam die de aandacht vragen, zodat de discussie over de toekomst voortdurend kan worden gevoerd.

Arcam is het architectuurcentrum van Amsterdam. Het is het startpunt voor iedereen die geïnteresseerd is in architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Het is een museum over de stad, een galerie van ontwerpers en platform voor de gebruikers van de stad. Het toont aan bewoners, bezoekers en bedrijven wat architectuur te bieden heeft en wat de waarde is van het ruimtelijk ontwerp voor de leefomgeving. Met het programma wil Arcam de liefde voor architectuur vergroten.

Contact

+31 (0)20 62 048 78

Adres

Prins Hendrikkade 600 1011 VX , Amsterdam Nederland
Zoeken en filteren in
Arcam