VanderWaalskracht, VanderWaalsbinding

Zwakke intermoleculaire kracht

De vanderwaalskracht is verantwoordelijk voor de binding (vanderwaalsbinding) tussen moleculen, bijvoorbeeld in een vaste stof. Ze vinden hun oorsprong in verschillende subtiele elektrostatische interacties tussen moleculen.

De sterkte van de vanderwaalsbinding is evenredig met de grootte van de moleculen. Moleculen met een grotere massa oefenen een sterkere vanderwaalsbinding op elkaar uit dan moleculen met een kleinere massa. Dit verklaart waarom stoffen met grote moleculen bij kamertemperatuur doorgaans vast zijn, en stoffen die uit hele kleine moleculen bestaan vaak gasvormig. De vorm van de moleculen is ook van belang: bij ‘compacte’ moleculen die elkaar dicht kunnen naderen is de vanderwaalskracht groter dan bij meer ‘ruimtelijke’ moleculen.

De vanderwaalskracht is vernoemd naar de Nederlandse natuurkundige Johannes Diderik van der Waals (1837-1923)