Molecuul

Deeltje opgebouwd uit twee of méér covalent gebonden atomen.

Veel stoffen zijn opgebouwd uit moleculen. Het zijn de allerkleinste deeltjes die nog de chemische eigenschappen hebben die zo’n stof kenmerken. Dit geldt overigens niet voor de meeste elementen, daar zijn atomen de kleinste deeltjes.

Een molecuul is in feite een bouwwerk van atomen dat gekarakteriseerd wordt door de soort atomen die aanwezig zijn (de samenstelling) én de manier waarop ze onderling verbonden zijn, door covalente bindingen (de structuur).

De samenstelling van een molecuul wordt weergegeven door de molecuulformule (voor water is dat H2O) maar voor een goede beschrijving is ook de structuurformule van belang. Daarin worden alle afzonderlijke atomen weergegeven samen met de onderlinge verbindingen. De structuurformule biedt inzicht in de opbouw en de geometrie.

De kleinste moleculen bestaan uit twee atomen. Een aantal elementen (bijvoorbeeld waterstof en zuurstof) komen voor als di-atomaire moleculen. Maar moleculen kunnen ook enorm groot worden: een DNA molecuul kan bijvoorbeeld vele honderden miljoenen atomen bevatten.

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20081124_molecuulmodellen01

Large