Eiwit

Groot biologisch molecuul, opgebouwd uit aminozuren, dat onmisbaar is voor organismen.

Een eiwit bestaat uit aminozuren die via peptidebindingen tot een keten gekoppeld zijn. Zo’n keten heet een polypeptide. Soms bestaat een eiwit uit één polypeptide, soms uit meerdere polypeptiden. In totaal kan een eiwit honderden tot duizenden aminozuren bevatten. Ieder eiwit heeft een kenmerkende driedimensionale structuur die ontstaat omdat de aminozuurketens zich opvouwen en oprollen.

De 3-D structuur van een eiwit bepaalt in grote mate zijn biologische functie. Voor levende organismen zijn eiwitten onmisbaar. Zo spelen ze een rol in de stofwisseling, transporteren ze belangrijke moleculen en verzorgen ze de communicatie tussen cellen.

De structuur van een eiwit kent verschillende niveau’s:
De primaire structuur is de volgorde waarin de verschillende aminozuren in het polypeptide aan elkaar zijn geregen.
De _secundaire structuur _wordt gevormd door typische structuren van de polypetideketen, zoals de ‘plaat’ of de ‘helix’. Die zijn vooral het gevolg van de interactie tussen nabijgelegen peptidebindingen.
De tertiaire structuur betreft de vouwingen van het eiwit als geheel. Die ontstaat door de interactie tussen restgroepen van verschillende aminozuren. Deze kunnen soms enorm ver uit elkaar kunnen liggen in de polypeptideketen.
Eiwitten die zijn opgebouwd uit meerdere polypeptideketens kennen nog een quaternaire structuur. Dit is de manier waarop de verschillende polypeptideketens samenclusteren en zo één eiwit vormen.

Large