Terug naar Thinking Planet

Angela Roothaan

Filosoof

Angela Roothaan is als filosoof verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op interculturele en Afrikaanse filosofie, en op thema’s als natuur, moderniteit, spiritualiteit en sjamanisme.

“Ubuntu is een vaak gehoord begrip. Het is shorthand geworden voor Afrikaanse ethiek, en gaat uit van de gedachte dat alles bestaat in relatie. Goed zijn voor jezelf, of voor een ander, betekent altijd ook goed zijn voor het netwerk. Muntu is in die visie de mens, het handelende wezen, kintu zijn de dingen, die een eerder passief bestaan hebben. De verhouding van muntu en kintu is belangrijk in de Afrikaanse milieufilosofie. De zorgen van Afrikaanse milieufilosofen voor de wereld waarin wij leven, staan daarbij niet los van wat mensen elders (hier) doen en beslissen. Het milieu in Afrika is gevangen in internationale economische en politieke krachten. Van ons mobieltje gaan we naar de levens van (kind)arbeiders in Congo, en naar de ontboste en open-gegraven bergen waar zij werken. De arbeiders verdienen een grotere plaats in de ethiek, maar ook de bergen, de mineralen zelf.”