Terug naar The Art of Zoom

Elize de Mul

Techniek- en mediafilosoof: ‘Dat beeld ‘echt’ is, is een misvatting. Beeld vervormt. Beeld vervreemdt.’

Techniek- en mediafilosoof Elize de Mul onderzoekt de invloed van media en technologie op hoe wij onszelf tot de wereld verhouden en hoe de wereld zich verhoudt tot ons. In haar werk staat ze stil bij wat er aan de hand is, om zo niet alleen de ontwikkelingen maar ook de gevolgen ervan te kunnen overzien.

Elize studeerde Theater-, Film- en Televisiewetenschappen en sloot haar masters Nieuwe Media en Digitale Cultuur en Filosofie cum laude af. Ze is verbonden aan eLaw: het Centrum voor Recht en Digitale Technologie in Leiden, waar ze onderzoek naar digitale dubbelgangers deed. Elize doceert filosofie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem (ArtEZ) en verkent Nieuwe Media en Cultuur en Informatie- en Communicatiewetenschappen met haar studenten aan de Universiteit van Utrecht.