Terug naar Huiskamerdialoog

Sophie Kemper

Gastvrouw/onderzoeker

Sophie Kemper onderzoekt als wetenschapper bij het RIVM en VU Amsterdam hoe de inwoners van Nederland meer betrokken kunnen worden bij het maken van beslissingen over de coronabestrijding. Vanuit haar expertise zet ze voor NEMO Kennislink een aantal dialogen op. ‘Het past bij mij om met mensen in gesprek te gaan over hun mening en hen uit te dagen met het stellen van goede vragen; pas wanneer iemand eerst echt goed moet nadenken voordat diegene antwoord kan geven, dan ben ik blij. Mijn nieuwsgierigheid helpt mij om erachter te komen welke waarden mensen hebben, en hoe dit doorvloeit in hun mening.’

Waarom zou iemand meedoen met de Huiskamerdialoog? ‘Om bewust te kunnen worden over de zorgen die jij hebt over het klimaat, of misschien niet hebt, helpt het om hierover in gesprek te gaan met andere mensen. Er valt heel veel te leren door uit onze eigen bubbel te stappen, en met mensen te praten waar je normaal niet snel mee praat. Alleen al de stap maken om met andere mensen over jouw zorgen te praten, kan je echt helpen om anders te gaan denken!’

Spreker