Terug naar Hoe gaan we verder na corona?

Reint Jan Renes

Gedragswetenschapper

Alle maatregelen en restricties hebben er voor gezorgd dat we gezamenlijk ons gedrag moeten veranderen. Geen gemakkelijke verandering, maar toch heeft bijna de hele maatschappij zich aangepast aan de nieuwe situatie. Reint Jan Renes, lector aan de Hogeschool van Amsterdam, is expert op het gebied van gedragsveranderingen en onderzoekt al jarenlang hoe overheden ons gedrag positief kunnen beïnvloeden.

Renes zette in april, samen met drie anderen, de Corona Gedragsunit op – een nieuwe eenheid binnen het Rijksinstituut voor Veiligheid en Milieu (RIVM). Deze gedragsunit adviseert de Nederlandse overheid hoe het coronabeleid er het beste uit kan zien, op basis van wetenschappelijke kennis rondom gedrag, psychologie en gezondheid, én hoe ze dit beleid het beste kunnen communiceren naar de maatschappij.

Renes: “Het is belangrijk dat de overheid ingrijpt als regels onvoldoende gevolgd worden, maar tegelijkertijd moet ze niet te hard zijn, ook om voldoende draagvlak voor de regels te houden.”