Terug naar Hoe gaan we verder na corona?

Leon Heuts

Hoofdredacteur NEMO Kennislink

Als hoofdredacteur van NEMO Kennislink zie ik het als onze missie om wetenschap en samenleving dicht bij elkaar te brengen. De coronapandemie laat zien dat dit niet vanzelfsprekend is. Wetenschappelijke kennis wordt vaak gewantrouwd, terwijl onderzoekers in het publieke debat te maken hebben met vele stemmen die claimen het beter te weten. Ik denk dat dit mede komt doordat er bij de bestrijding van zo’n pandemie meer komt kijken dan wetenschap alleen. Het gaat ook over wat wij als samenleving belangrijk vinden, en om gehoord te worden. Met inspraak en erkenning komt ook vertrouwen. Niet alleen met het oog op nu, maar ook op de toekomst. De coronapandemie kan immers niet worden los gezien van thema’s als duurzaamheid of solidariteit. In dat gesprek is wetenschap de betrouwbare bron van kennis, maar gaat het erom dat we samen van gedachten wisselen over wat we met die kennis doen.