Terug naar DNA-festival

Lezing door Susana Chuva de Sousa Lopes

Vrouwelijk sperma?

Ontwikkelingsbioloog en stamcelonderzoeker Susana Chuva de Sousa Lopes (LUMC en Universiteitsziekenhuis Gent) wil weten of het in de toekomst mogelijk is om vrouwelijk sperma en mannelijke eicellen te ontwikkelen. Hoe doet ze dat? En waarom?

Meer informatie over Susana Chuva de Sousa Lopes

Lezing
iStockphoto